Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 05:08 GMT+7

Nghệ An: Tháo gỡ khó khăn giải ngân hiệu quả nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Biên phòng - So với nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tại tỉnh Nghệ An đang còn thấp. Hiện nay, chính quyền địa phương đang nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, bất cập để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được cấp.

Người dân bản Xiềng Trên, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xây dựng đường giao thôn nội bản từ nguồn vốn Chương trình MTQG. Ảnh: Viết Lam

Tại tỉnh Nghệ An, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 và năm 2023 của 3 chương trình MTQG được Thủ tướng Chính phủ giao là 2.476,294 tỷ đồng, đến ngày 20/8/2023, lũy kế số đã giải ngân 967,205 tỷ đồng, đạt 39,05% kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2022 và năm 2023 của 3 chương trình MTQG được giao là 1.715,077 tỷ đồng, đến ngày 20/8/2023 lũy kế đã giải ngân 209,937 tỷ đồng, đạt 12,24% kế hoạch.

Nguyên nhân giải ngân nguồn vốn đầu tư các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn thấp là do trong quá trình thực hiện gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Việc thực hiện quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 3 Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gặp khó khăn, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn tại địa phương do: Đây là các danh mục công trình quan trọng phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, khi triển khai sẽ được lập các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng... dẫn đến trường hợp nhiều dự án có suất đầu tư/công trình/km đường giao thông lớn hơn quy định tại Quyết định này.

Thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, lập kế hoạch giải ngân chi tiết của từng dự án, từng nội dung, từ chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Triển khai thực hiện các dự án, nội dung thành phần gắn với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị, phòng, ban; kết quả thực hiện các Chương trình MTQG là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án; chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chương trình bảo đảm thường xuyên, liên tục...

Viết Lam

Bình luận

ZALO