Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 21/09/2023 07:09 GMT+7

Nghệ An: Phối hợp giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú

Biên phòng - Ngày 19-4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Tổ chuyên viên liên hợp tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Tổ chuyên viên liên hợp tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bolykhamxay (Lào) phối hợp tổ chức Hội nghị về việc giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

58f70f5822f7c7435b002523
Đại diện các Tổ chuyên viên liên hợp thống nhất hợp tác chặt chẽ thực hiện việc giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú đúng tiến độ đề ra. Ảnh: Phương Linh

Hội nghị nhằm thống nhất nội dung, phương pháp thực hiện điều tra, phân loại và lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Theo thống kê của các tỉnh, hiện nay có tổng cộng 198 người Lào di cư và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới tỉnh Nghệ An. Có 589 hộ/3.801 khẩu người Việt Nam di cư và kết hôn không giá thú tại địa bàn các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bolykhamxay, trong đó, di cư sang tỉnh Hủa Phăn là 20 hộ/163 khẩu, di cư sang tỉnh Xiêng Khoảng 82 hộ/526 khẩu, di cư sang tỉnh Bolykhamxay là 487 hộ/3.112 khẩu.

Tuy nhiên, hai bên chưa tiến hành việc rà soát, đối chiếu song phương các số liệu này. Quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn như: Địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt, sống rải rác tại nhiều địa bàn; tình trạng thay tên đổi họ khi di cư sang nước khác gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, khảo sát, xác minh, thống kê, phân loại người di cư tự do và kết hôn không giá thú..

Hội nghị thống nhất đề ra phương hướng trong thời gian tới. Theo đó, Tổ chuyên viên liên hợp 4 tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các bước tiếp theo trong công tác điều tra, xác minh, phân loại và lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú trình cấp có thẩm quyền các cặp tỉnh xem xét và đề nghị Bộ Ngoại giao trình Chính phủ hai nước xem xét, quyết định.

Các tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh việc điều tra, khảo sát, phân loại, lập danh sách người di cư và kết hôn không giá thú của địa phương mình, sau đó tiến hành điều tra song phương giữa các cặp tỉnh. Kết thúc điều tra song phương, hai bên thống nhất lập danh sách báo cáo cấp có thẩm quyền của tỉnh mình để báo cáo Bộ Ngoại giao trình Trưởng đoàn đại biểu biên giới hai nước phê duyệt.

Tham mưu cho chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân (đặc biệt là ở khu vực biên giới) hiểu các nội dung về Thỏa thuận giữa hai chính phủ Việt Nam và Lào về việc giải quyết tình hình người di cư tự do và hôn nhân không giá thú, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tạo mọi điều kiện giúp đỡ những người di cư trở về, sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Ủy ban chính quyền 3 tỉnh của Lào và Tổ chuyên viên liên hợp 4 tỉnh tích cực, khẩn trương thực hiện công việc theo đúng tiến độ đề ra, nhằm giải quyết tốt vấn đề người di cư và kết hôn không giá thú khu vực biên giới giữa hai nước; quá trình thực hiện đảm bảo đúng nội dung trong Thỏa thuận. 

Phương Linh

Bình luận

ZALO