Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 21/02/2024 09:22 GMT+7

Nghệ An: Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện

Biên phòng - Chiều 5-8, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Hải Thượng

Chương trình ký kết nhằm mục đích phát huy sức mạnh tổng hợp, lồng ghép các nguồn lực của 3 ngành trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại địa bàn khu vực biên giới tỉnh Nghệ An; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Tại hội nghị, 3 đơn vị thống nhất các nội dung ký kết như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá, các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây rối an ninh, trật tự, kích động, lôi kéo vượt biên, di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật.

Không ngừng củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực biên giới. Huy động sức mạnh tổng hợp trong tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị xã, xóm (bản) khu vực biên giới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội ở cơ sở.

Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho các địa phương, nhất là từ số thanh niên người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, giao lưu, gặp mặt, biểu dương, tặng quà đội ngũ già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc để làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện các phong trào ở địa phương.

Đẩy mạnh chương trình kết nghĩa, nhận đỡ đầu giữa các huyện, thành, thị, cơ quan, doanh nghiệp với các đồn Biên phòng và các xã biên giới; duy trì hoạt động kết nghĩa các cụm dân cư hai bên biên giới giữa tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxây (Lào), góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An trao Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới" cho lãnh đạo 4 sở, ban ngành tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh mong muốn 3 đơn vị thực hiện tốt chương trình phối hợp trong thời gian tới, trong đó chú trọng thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An đã trao Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới" cho lãnh đạo 4 sở, ban ngành tỉnh Nghệ An.

Hải Thượng

Bình luận

ZALO