Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 27/05/2024 11:11 GMT+7

Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu trên 43 tỷ USD

Biên phòng - Đây là nội dung Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các mục tiêu tối thiểu khác bao gồm: Tốc độ tăng trưởng 3%; 50% xã và 70 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc định hướng, thời gian tới, cả nước cần tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ngành nông nghiệp phải khơi dậy được khát vọng của dân tộc, phấn đấu trong 10 năm tới lọt vào nhóm 15 nước có nền nông nghiệp phát triển, nhóm 10 nước chế biến nông sản, trở thành trung tâm chế biến, xuất khẩu đồ gỗ hàng đầu thế giới. 

Để đạt được các mục tiêu trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ; quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Quan tâm giải quyết đồng bộ những vấn đề cấp bách đang đặt ra để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nhất là tổ chức sản xuất, thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện môi trường ở nông thôn.

Về một số giải pháp trọng tâm năm 2019, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác dự báo thị trường, rà soát sản xuất, cân đối cung cầu, tổ chức lại thị trường trong nước, đồng thời duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống, phát triển thị trường mới; tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp; tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020”.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; tận dụng tối đa thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản và phát triển thị trường, coi đây là khâu đột phá của ngành nông nghiệp trong năm 2019…

Lê Hoàng

Bình luận

ZALO