Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 23/05/2024 07:45 GMT+7

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện

Biên phòng - Là tổ chức Đoàn được Cục Chính trị BĐBP lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm và triển khai trong toàn lực lượng, vừa qua, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Thanh niên Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, buổi tọa đàm đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn tham gia.

ĐVTN Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP và các đại biểu trao đổi kinh nghiệm về những cách làm hay trong việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân tại cơ quan, đơn vị mình. Ảnh: Thành Chung

Qua buổi tọa đàm đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP.

Tại buổi tọa đàm, các cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP đã cùng ôn lại những đặc trưng cơ bản của phẩm chất, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thanh niên Quân đội nói chung, thanh niên Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP nói riêng. Đồng thời, nhận diện các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; nêu lên thực trạng giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tại đơn vị trong thời gian qua; đề ra các giải pháp phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Nói về thực trạng giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tại đơn vị trong thời gian qua, Trung úy Dương Văn Nam, Bí thư Chi đoàn Tiểu đoàn bộ, Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP chia sẻ: “Việc giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới là nội dung quan trọng, xuyên suốt được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, tập trung xây dựng môi trường văn hóa quân sự ở đơn vị cơ sở trong sạch, lành mạnh; xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong đơn vị; chủ động ngăn chặn và hạn chế những tác động, ảnh hưởng của văn hóa độc hại xâm nhập vào đơn vị, trực tiếp làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng hội nhập quốc tế để chống phá cách mạng. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tự giác, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện; xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong tiến hành công tác giáo dục chính trị, rèn luyện phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân tại Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP, Trung tá Nguyễn Ngọc Long, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 cho biết: “Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể; chú trọng tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sĩ trên từng lĩnh vực công tác; cổ vũ, động viên những cách làm hay, gương “người tốt, việc tốt” trong giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ””.

“Bên cạnh đó, thực hiện tốt phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, cán bộ, chỉ huy phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tích cực đấu tranh với các biểu hiện sai trái, xuyên tạc giá trị phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Gần đây, đơn vị đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó, chú trọng “tự soi, tự sửa” trên nền tảng 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp để mỗi đảng viên nhìn lại, khắc phục những tồn tại, hạn chế; qua đó, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành người cán bộ, đảng viên tốt hơn nữa” - Trung tá Nguyễn Ngọc Long cho biết thêm.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Toản, Trợ lý tham mưu Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP, hiện nay, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ 4.0, nhất là sức mạnh lan truyền của Internet, mạng xã hội để đăng tải những thông tin xấu độc, sai sự thật; nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội. Chúng ra sức xuyên tạc lịch sử, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; thúc đẩy lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân.

Bởi vậy, làm cho bộ đội hiểu được ý thức, trách nhiệm, vững vàng trước những thông tin xấu độc là vấn đề cấp thiết hiện nay. Do đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần làm tốt công tác định hướng cho cán bộ, chiến sĩ nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; đồng thời, quản lý tốt các hoạt động khai thác, sử dụng Internet của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tạo sức đề kháng, “hệ miễn dịch” trong mỗi người lính, góp phần đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Với nội dung các biện pháp đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong từng cán bộ, ĐVTN, Thượng úy Đào Văn Duy, Bí thư Chi đoàn Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP cho rằng: Mỗi cán bộ, ĐVTN cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc tự tu dưỡng, tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng. Đồng thời nêu cao ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình; “tự soi, tự sửa” từ suy nghĩ, hành động, lời nói của bản thân; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thực hiện tốt mục đích phê bình để giúp mọi người đều tiến bộ; kết hợp chặt chẽ giữa phấn đấu phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.

Sau khi nghe những ý kiến tâm huyết của các cán bộ, ĐVTN tại buổi tọa đàm, Trung tá Lê Viết Anh, Phó Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP cần thực hiện tốt các giải pháp: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp nhằm giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, nêu cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó, làm chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN; phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, Đoàn, Hội đồng quân nhân, Hội Phụ nữ trong giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kết hợp chặt chẽ với việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các quan điểm, tư tưởng sai trái để cán bộ, chiến sĩ tích cực, chủ động, tự giác tu dưỡng, rèn luyện phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Thành Chung

Bình luận

ZALO