Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 17/04/2024 03:48 GMT+7

Nền Biên phòng toàn dân vững chắc

Biên phòng - Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã khẳng định, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn, BĐBP Nghệ An cùng nhân dân địa phương tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: TTXVN

Ngay khi đất nước giành được độc lập, Đảng, Nhà nước và Bác Hồ luôn dành mối quan tâm sâu sắc tới vấn đề biên giới, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; chăm lo xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong đó, xây dựng nền Biên phòng toàn dân là chủ trương, quan điểm mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước ta.

Quan điểm đó được Đảng ta cụ thể hóa, phát triển trong từng giai đoạn cách mạng. Ngày 22/2/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 16/HĐBT lấy ngày 3/3 hàng năm là “Ngày Biên phòng” và trong Luật Biên giới quốc gia (năm 2003) đã quy định lấy ngày 3/3 hàng năm là “Ngày Biên phòng toàn dân”. Đặc biệt, tại Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị xác định: “Xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.

Những năm qua, cả hệ thống chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân ở khu vực biên giới về ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị thiêng liêng của chủ quyền biên giới quốc gia; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; chức năng, nhiệm vụ của BĐBP…

Được sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, khu vực biên giới đã có bước phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc từng bước được nâng cao. Nhiều địa phương thực hiện có hiệu quả các sáng kiến, phong trào, mô hình thiết thực nhằm xây dựng, củng cố nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, tiêu biểu như: phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và Ngày hội Biên phòng toàn dân 3/3 hằng năm.

Đến nay, trên các tuyến biên giới đang duy trì hoạt động 1.546 tổ tự quản/45.354 hộ gia đình và 93.722 cá nhân đăng ký tự quản hơn 4.200km đường biên, 3.285 mốc quốc giới, 111 công trình biên giới; xây dựng, củng cố 3.388 tổ tàu thuyền/hơn 25.200 tàu thuyền/hơn 78.500 thành viên đăng ký tự quản hàng nghìn bến bãi ven biển; duy trì hơn 16.200 tổ an ninh, trật tự. Nhờ sự giúp đỡ của nhân dân, BĐBP đã bảo vệ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới.

Hiện nay, công tác xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân tiếp tục đặt ra những yêu cầu và thách thức cao hơn trong bối cảnh kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới chậm phát triển hơn so với mặt bằng cả nước, an ninh trật tự và những vấn đề an ninh phi truyền thống diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường.

Do vậy, công tác xây dựng nền Biên phòng toàn dân đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới là vấn đề có tính quyết định, tạo cơ sở vững chắc cho đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới.

Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là cấp ủy, chính quyền địa phương biên giới, trong đó BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách.

Quán triệt phương châm “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tổ chức, huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, củng cố lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân, rộng khắp. Đồng thời lan tỏa trong toàn xã hội những điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hoàng Long

Bình luận

ZALO