Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 30/03/2023 12:19 GMT+7

Nâng vị thế đất nước lên tầm cao mới

Biên phòng - Cách đây 75 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân và toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam). Tuyên ngôn độc lập là văn kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với vận mệnh của dân tộc, được tiếp nối truyền thống anh hùng, bất khuất mấy ngàn năm lịch sử của dân tộc ta. 

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời Việt Nam trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Tư liệu TTXVN

75 năm trôi qua, nhưng hình ảnh vị Cha già của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố dõng dạc với quốc dân và nhân dân thế giới, vẫn như vang vọng khắp không gian, khắc ghi sâu đậm trong trái tim mỗi người: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”; “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Để có ngày Quốc khánh 2-9, dân tộc ta đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, đó là minh chứng hùng hồn khẳng định, Đảng ta đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, lựa chọn phương pháp cách mạng phù hợp; vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 không phải tự nhiên mà có. Đó là sự kết tinh của sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là biểu hiện rõ nhất của tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đây, một kỷ nguyên mới đã mở ra cho dân tộc Việt Nam: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của ngày Quốc khánh 2-9 đời đời bất diệt. Khát vọng hòa bình và tinh thần ấy của Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam, khơi dậy lòng nhiệt huyết của các thế hệ hôm nay và mai sau quyết giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, làm nên thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Từ một đất nước hoang tàn sau bao năm chiến tranh tàn phá, kinh tế lạc hậu, đời sống khó khăn, thiên tai nặng nề, lại kinh qua nhiều năm chịu bao vây, cấm vận, đất nước ta đã trở thành một quốc gia đang phát triển. Việt Nam hiện đã có quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Với hơn 30 năm đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, đất nước mỗi ngày mang một diện mạo mới. Nền kinh tế liên tục tăng trưởng và được duy trì từ 6-8%/năm. Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2019 của Chính phủ thì GDP của nước ta đạt 6,8%; năng suất lao động tăng 5,9%; Việt Nam xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế thế giới để đầu tư năm 2019, tăng 15 bậc so với năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh từ 5,23% năm 2018 xuống còn 3,73 - 4,23%, qua đó tạo thêm hàng triệu việc làm cho người dân, duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp. Đời sống vật chất và tinh thần của hơn 96 triệu người dân Việt Nam, trong đó có người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đã thay đổi nhanh chóng. Việt Nam đã và đang tham gia tích cực và có những sáng kiến được ghi nhận tại các cơ chế liên quan đến quyền con người của Liên hợp quốc. Với việc trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVIPA), Việt Nam đang nâng vị thế đất nước lên tầm cao mới, đã và đang góp phần tích cực cho hòa bình và an ninh quốc tế.

Cùng với việc phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được triển khai quyết liệt, hệ thống chính trị ngày càng kiện toàn vững chắc. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta thực hiện mạnh mẽ, với sự vào cuộc đồng lòng của cả hệ thống chính trị và xã hội, nên nhiều sai phạm được xử lý, chấn chỉnh kịp thời, củng cố lòng tin vững chắc của nhân dân vào chế độ mới. Công cuộc bảo vệ Tổ quốc được tăng cường, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Với tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đồng thời, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nguyễn Lê Bảo Châu

Bình luận

ZALO