Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 02/06/2023 04:09 GMT+7

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Biên phòng - Xác định rõ tầm quan trọng của việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Bình Định đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 (viết tắt là Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và chống xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Công Cường

“Một tập trung, hai đột phá” để xây dựng, củng cố đơn vị

BĐBP Bình Định được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển của tỉnh, với đoạn bờ biển dài 134,5km, gồm 33 xã, phường thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, có 1 xã đảo, 3 xã bán đảo; 5 cảng biển, 1 cảng quốc tế và nhiều cửa sông, cửa lạch thông ra biển. Thời gian qua, trên địa bàn, vùng biển do đơn vị quản lý, hoạt động của tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế diễn ra nóng bỏng. Bên cạnh đó, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới biển của BĐBP.

Quán triệt, thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện NQTW4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Theo đó, Đảng ủy, cấp ủy các cấp trong BĐBP Bình Định thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Kịp thời bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động của các cấp ủy đảng hàng tháng, hàng quý và từng năm. Công tác triển khai được tiến hành đồng bộ, thống nhất, tập trung đột phá vào những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của từng cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định thường xuyên có biện pháp khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện NQTW4, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Từ đó, tăng cường mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh, góp phần tích cực trong tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong BĐBP tỉnh đã kiểm tra theo Điểm 2, Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 33 lượt tổ chức đảng và 946 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 41 lượt tổ chức đảng và 33 lượt đảng viên. Kết quả đánh giá hàng năm cho thấy, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng tăng, số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ ngày càng giảm. Theo đó, năm 2019, có 23 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì năm 2020, có 33 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên cơ sở Nghị quyết Đảng bộ BĐBP tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy BĐBP Bình Định xác định “một tập trung, hai đột phá”. Đó là, tập trung nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong hai đột phá, Đảng bộ BĐBP Bình Định chú trọng: Nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo, đánh giá, kết luận tình hình, tham mưu, xử lý tốt tình hình xảy ra, không để bị động, bất ngờ; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật; xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Từ đó, đã tạo được nhiều sự chuyển biến trong đơn vị, chất lượng hoàn thành công việc ngày càng tăng.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng

Qua triển khai, tổ chức thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì và không ngừng phát triển những cách làm hay, sáng tạo và nhân rộng các mô hình mới. Tiêu biểu như: Duy trì thực hiện tốt các nội dung về “5 xây, 5 chống” của BĐBP và “10 xây, 10 chống” của BĐBP tỉnh. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã trích nội dung 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên về “Chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới” vào sổ tay đảng viên và đóng thành quyển sổ nhỏ hoặc tờ gấp bỏ vừa túi áo ngực để từng cán bộ, đảng viên thường xuyên tự soi, tự giám sát và đưa vào các đợt sinh hoạt chuyên đề hàng quý và sinh hoạt Đảng thường kỳ...

Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị còn làm tốt vai trò tham mưu, làm nòng cốt phối hợp với các cấp, các ban, ngành, đoàn thể địa phương giải quyết kịp thời tình hình địa bàn. Tích cực triển khai có hiệu quả phong trào: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân đánh bắt thủy sản không vi phạm vùng biển nước khác”, “BĐBP Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ BĐBP tỉnh tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Phụ nữ 4 tốt”, “Nâng bước em tới trường”, “Hãy làm sạch biển”, “Văn minh, lịch sự, thông thoáng, nghĩa tình”... Những việc làm trên được cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng thực hiện; được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong khu vực biên giới biển ghi nhận, đánh giá cao.

Về chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới biển, trong 5 năm qua, đã có 37 lượt cán bộ là chỉ huy đồn Biên phòng tham gia đảng ủy xã và 62 lượt đảng viên được giới thiệu tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, khu vực thuộc đảng bộ xã, phường biên giới biển của tỉnh. Các đồn Biên phòng cũng đã phân công 86 cán bộ, đảng viên phụ trách 496 hộ ở khu vực biên giới biển của tỉnh. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao mối quan hệ đoàn kết quân dân, đoàn kết các lực lượng; kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý tình hình, vụ việc nổi lên, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp kéo dài, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thực tế cho thấy, qua 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị 05, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP Bình Định đã đổi mới, năng động, sáng tạo, sâu sát; phát huy được vai trò, trách nhiệm và giữ vững nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cán bộ, đảng viên đã có sự nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, xác định tốt vai trò trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, gắn bó chặt chẽ, máu thịt với cán bộ và nhân dân địa phương cũng như các ngành, đoàn thể, lực lượng có liên quan.

Với chủ trương, biện pháp đúng, tinh thần trách nhiệm cao, việc gắn kết giữa thực hiện NQTW4 với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong công tác xây dựng Đảng bộ BĐBP Bình Định trong sạch, vững mạnh.

Đăng Bảy

Bình luận

ZALO