Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 05/10/2023 12:26 GMT+7

Chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”:

Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP Hà Tĩnh

Biên phòng - BĐBP Hà Tĩnh quản lý, bảo vệ tuyến biên giới đất liền dài hơn 164km, bờ biển dài 137km, với 41 xã, phường, thị trấn, thuộc 9 huyện, thị xã biên giới; địa bàn rộng, các đơn vị đóng quân, hoạt động phân tán, xa sự quản lý của chỉ huy các cấp. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ phải cơ động nhiều trên những cung đường khó khăn, hiểm trở, thường tiếp xúc với các loại đối tượng, tội phạm nguy hiểm và mặt trái cơ chế thị trường.

Đại tá Bùi Hồng Thanh (thứ 3, từ trái sang) kiểm tra công tác chấm bài Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP”. Ảnh: Minh Toàn

Đây là những yếu tố luôn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tình trạng quân nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn, nhất là an toàn giao thông. Nhận diện đúng nguy cơ tiềm ẩn, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP tỉnh.

Trước hết, để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh; trọng tâm là Chỉ thị số 37/CT-ĐUQSTW, ngày 14/4/1993 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương; Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong QĐND Việt Nam; Chỉ thị số 22/CT-TM, ngày 5/7/2019 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về tăng cường một số biện pháp trong công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong QĐND Việt Nam; Chỉ thị số 11/CT-TM, ngày 12/4/2023 của Tổng Tham mưu trưởng về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn quân; Chỉ thị số 173-CT/ĐU, ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP và Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP, ngày 6/8/2021 của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP; Chỉ thị số 1365/CT-BĐBP, ngày 30/3/2023 của Tư lệnh BĐBP về việc tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia trong BĐBP.

Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, như: Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 30/8/2021của Đảng ủy BĐBP tỉnh về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP tỉnh; Chỉ thị số 1068/CT-BCH, ngày 24/5/2022 của Chỉ huy trưởng về việc tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP tỉnh.

Cùng với việc triển khai các văn bản quy định, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò quan trọng của việc quản lý, duy trì kỷ luật; từ đó, động viên mọi quân nhân nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị cơ sở, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm về nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật trong đơn vị.

Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục nâng cao nhận thức với thường xuyên duy trì nghiêm túc các chế độ, nền nếp xây dựng đơn vị chính quy; triển khai các hình thức giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật có chất lượng; thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong đơn vị. Tổ chức nghiên cứu, học tập tài liệu “Dấu hiệu nhận biết các nhóm hành vi vi phạm kỷ luật, mất an toàn, tâm lý bất thường và gợi ý biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở đối với những tình huống tư tưởng có thể nảy sinh” và “100 tình huống tư tưởng có thể nảy sinh ở đơn vị và gợi ý biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở”. Qua đó, vận dụng có hiệu quả các tình huống tư tưởng vào quản lý quân nhân ở đơn vị.

Vì vậy, trong những năm qua, công tác huấn luyện, giáo dục chính trị của BĐBP tỉnh luôn đạt 100% yêu cầu, trong đó, trên 75% khá, giỏi; 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang bị; phân loại tư tưởng hàng tháng từ 95% trở lên đạt loại tốt, không có cán bộ, chiến sĩ tư tưởng yếu, kém. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP”, có 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia làm bài dự thi, các bài tham dự thi đều thể hiện rõ trách nhiệm của mình đối với việc chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng các thiết chế văn hóa trong đơn vị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân nhân và hậu phương gia đình quân nhân; đồng thời, thường xuyên gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ để kịp thời giúp đỡ, động viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Duy trì thực hiện nghiêm túc những giải pháp cơ bản nói trên đã tạo tiền đề quan trọng để cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đây là yếu tố hàng đầu quyết định đến việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, để việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị trở thành nền nếp trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn là nội dung cốt lõi, xuyên suốt, đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội. Các cấp ủy, tổ chức đảng đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong các nghị quyết lãnh đạo, xem đây là một nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Từ đó, người chỉ huy cụ thể hóa thành các quy định, kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong đơn vị. Cùng với đó, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, nhất là đơn vị cơ sở phải xác định tốt trách nhiệm trong quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chế độ quy định trong đơn vị; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ khi có biểu hiện vi phạm các quy định.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn cho quân nhân. Công tác tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình nhiệm vụ đơn vị trong từng thời điểm và đặc điểm từng đối tượng. Gắn việc tuyên truyền, giáo dục chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn với các mặt công tác khác như: Công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;

xây dựng đơn vị chính quy; các phòng trào thi đua, các cuộc vận động hằng năm; đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, các thiết chế văn hóa trong đơn vị. Thường xuyên thông báo tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, qua đó, phân tích nguyên nhân, kịp thời định hướng tư tưởng, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa trong đơn vị.

Ba là, tăng cường quản lý, định hướng tư tưởng quân nhân, gắn với duy trì nghiêm kỷ luật, chế độ, nền nếp chính quy. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế số 775 của Tổng cục Chính trị về quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong QĐND Việt Nam; gắn với duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ trong ngày, trong tuần theo điều lệnh quản lý bộ đội. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là cơ sở phải thực sự gần gũi cán bộ, chiến sĩ để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện có thể dẫn đến vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn.

Bốn là, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội. Đội ngũ cán bộ các cấp phải mẫu mực trong lời nói và hành động; thực sự gần gũi, sâu sát, hòa đồng với cấp dưới; chống mọi biểu hiện tự do, tùy tiện trong rèn luyện, chấp hành kỷ luật, lời nói không đi đôi với việc làm, thiếu gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chế độ, quy định của đơn vị. Chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân trong quản lý, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên.

Năm là, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo bầu không khí tâm lý tích cực trong đơn vị, đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời mọi hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật. Đoàn kết và dân chủ trong đơn vị là môi trường tâm lý tích cực để quân nhân có nhận thức đúng, có niềm tin vững chắc, từ đó phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành quân nhân tốt, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, rèn luyện ý thức tự giác chấp hành với xử lý nghiêm minh, kịp thời, mọi hành vi vi phạm, không bao che.

Sáu là, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn.

Bảy là, thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân nhân và hậu phương gia đình quân nhân, tạo điều kiện để quân nhân an tâm tư tưởng, tích cực phấn đấu, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị luôn chịu sự tác động, chi phối của nhiều yếu tố, cả khách quan và chủ quan, có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn; đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, nhất là các đơn vị cơ sở phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo và kết hợp hài hòa các hình thức, biện pháp phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong từng thời điểm và từng đối tượng cụ thể. Có như vậy mới hoàn thành được mục tiêu là quân nhân có nhận thức đúng và hành động đúng; góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, BĐBP Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Bùi Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh

Bình luận

ZALO