Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 30/05/2023 09:45 GMT+7

Chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”:

Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn tại BĐBP Bình Thuận

Biên phòng - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”, thời gian qua, BĐBP Bình Thuận luôn chú trọng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều biện pháp, giải pháp, nhằm đẩy mạnh giáo dục chính trị (GDCT) tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. Từ đó, góp phần xây dựng, bồi đắp, rèn luyện phẩm chất, năng lực, trình độ, tác phong công tác cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Đinh Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Bình Thuận về nội dung này.

Đại tá Đinh Văn Sáu. Ảnh: Trung Thành

- Được biết, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận luôn chú trọng công tác GDCT, tư tưởng cho CBCS. Thời gian qua, công tác này được đơn vị triển khai và đạt được những kết quả nổi bật nào, thưa đồng chí?

- Xác định GDCT, tư tưởng cho CBCS là một mặt công tác quan trọng của Quân đội, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDCT, tư tưởng. Đơn vị thường xuyên quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị và thực hiện đầy đủ chương trình học tập chính trị và giáo dục pháp luật. Cùng với đó, tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, định hướng tư tưởng cho CBCS nhận thức đúng đắn những vấn đề mới phát sinh. Gắn công tác GDCT, tư tưởng với phong trào thi đua Quyết thắng, thi đua chuyên ngành, chuyên đề, thi đua đột kích và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, 100% cán bộ, đảng viên có bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu. Duy trì tốt đoàn kết nội bộ, cấp trên gần gũi, sâu sát cấp dưới, chống mọi biểu hiện gia trưởng, quân phiệt, mất đoàn kết nội bộ. Triển khai hiệu quả các mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, “Tổ 3 người”, “Ngày pháp luật”, “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần”. Nhờ làm tốt công tác GDCT, tư tưởng mà CBCS có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lập trường vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, có tinh thần trách nhiệm cao, đủ trình độ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Không chỉ làm tốt công GDCT, tư tưởng, BĐBP Bình Thuận cũng chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều biện pháp đẩy mạnh việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ của CBCS. Đề nghị đồng chí làm rõ thêm về vấn đề này?

- Có thể nói, chưa bao giờ công tác quản lý kỷ luật lại cần thiết và chú trọng như hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt xã hội và nhiệm vụ công tác Biên phòng. Thời gian qua, công tác quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn của BĐBP Bình Thuận luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên. Xác định rõ tầm quan trọng của mặt công tác này, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận luôn chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại trong công tác chỉ huy điều hành, quản lý bộ đội, nội bộ; phát hiện, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc nảy sinh, không để kéo dài, gây tác động đến CBCS. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của trên về quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn.

Cán bộ BĐBP Bình Thuận và các lực lượng trên địa bàn tuần tra, bảo vệ khu vực biên giới biển. Ảnh: Trung Thành

Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng nguyên tắc các vụ việc xảy ra; triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện công tác quản lý, kiểm soát người, phương tiện hoạt động trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh đúng quy trình, thủ tục, không có các vụ việc xuất, nhập cảnh trái phép, không để xảy ra tiêu cực, tiếp tay… cho các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Duy trì nghiêm túc, chặt chẽ các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần, các chế độ nền nếp chính quy trong đơn vị, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, lễ tiết tác phong quân nhân trong và ngoài doanh trại, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật cho CBCS. Thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện chiến đấu được phê duyệt; quá trình huấn luyện, chấp hành nghiêm quy định bảo đảm an toàn, đặc biệt là trong diễn tập, huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật, huấn luyện hải quân, cứu hộ, cứu nạn, thể lực, hội thao...

- Để tiếp tục nâng cao chất lượng GDCT, tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn, thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận có những giải pháp trọng tâm nào?

- Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng GDCT, tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn, BĐBP Bình Thuận sẽ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác GDCT, tư tưởng, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn đến mọi CBCS trong đơn vị. Gắn việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” với công tác huấn luyện, quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác GDCT, tư tưởng, tuyên truyền, vận động, giáo dục, quản lý kỷ luật.

Tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong việc nắm, quản lý tình hình chính trị tư tưởng của CBCS, kịp thời phát hiện những dấu hiệu có thể dẫn đến những hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn để có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời.

Duy trì nghiêm túc, chặt chẽ các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác; tăng cường quản lý, rèn luyện bộ đội, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn và chấp hành kỷ luật. Kiên quyết xử lý nghiêm và dứt điểm các vụ việc vi phạm kỷ luật theo đúng quy định. Kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, thiếu sót; kịp thời biểu dương tổ chức, cá nhân gương mẫu về chấp hành kỷ luật, pháp luật.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thùy Trang (Thực hiện)

Bình luận

ZALO