Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 16/07/2024 09:50 GMT+7

Nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu

Biên phòng - Chiều 14-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Quân đội với nhiệm vụ khắc phục ô nhiễm môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND chủ trì hội thảo.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: Thuỳ Trang

Hội thảo đã nhận được gần 50 bài tham luận gửi tới Ban Tổ chức. Các bài tham luận có nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao; góp phần khẳng định, làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề mới về công tác truyền thông, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường trong quân đội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề như: Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường; quan trắc, kiểm soát môi trường; xử lý ô nhiễm môi trường các đơn vị cơ sở quốc phòng; khắc phục ô nhiễm môi trường sau chiến tranh; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên và môi trường phục vụ cho các hoạt động quân sự, quốc phòng; tham gia tích cực thực hiện các hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; quan trắc, kiểm soát ô nhiễm xuyên biên giới; bảo vệ môi trường đơn vị và địa phương nơi đóng quân.

Theo báo cáo đề dẫn tại hội thảo, bảo vệ môi trường được xác định là một trong những nhiệm vụ sống còn của nhân loại; là nhân tố đảm bảo sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Tuy nhiên, những năm gần đây, thời tiết, khí hậu, thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản; tài nguyên chưa được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững, một số loại tài nguyên bị khai thác quá mức dẫn tới suy thoái, cạn kiệt; ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia tăng, có nơi nghiêm trọng. Việc khắc phục hậu quả về môi trường do chiến tranh để lại còn chậm; đa dạng sinh học suy giảm, nguy cơ mất công bằng sinh thái đang diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội, sức khoẻ và đời sống nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã đề ra nhiều chủ trương giải pháp đúng đắn, sáng tạo về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu như: Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải, nước thải trong các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng; trồng rừng; xử lý khắc phục hậu quả chất độc hoá học, bom mìn tồn lưu sau chiến tranh; tham gia phòng, chống ô nhiễm môi trường và khắc phục hậu quả thiên tai. Tích cực, chủ động ứng phó, giảm thiểu tác động xấu của biến đổi khí hậu đối với tính mạng, sức khỏe bộ đội, tài sản, vũ khí, trang bị kỹ thuật, các công trình quân sự, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của quốc gia, quốc tế trong khắc phục ô nhiễm môi trường, ứng phó, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng khẳng định, thành công của hội thảo sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đánh giá, thành công nổi bật của hội thảo là các tham luận đã đề xuất hệ thống giải pháp khá toàn diện, đồng bộ, phong phú phù hợp với đặc điểm địa bàn, tình hình nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị và có tính khả thi cao nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.

Đó là các giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua đào tạo, huấn luyện, giáo dục chính trị; hội thảo, hội thi, toạ đàm. Đặc biệt là công tác phối hợp, kết hợp của các cơ quan, đơn vị quân đội với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương trong khắc phục ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan các mô hình trong bảo vệ môi trường. Ảnh: Thuỳ Trang

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm nghiên cứu vận dụng, ứng dụng kết quả hội thảo vào thực tiễn, nhất là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị đã được các đại biểu trình bày tại hội thảo và đăng trong kỷ yếu.

Đối với các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài quân đội đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.

Thuỳ Trang

Bình luận

ZALO