Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 01:08 GMT+7

Cục Chính trị BĐBP:

Nâng cao trách nhiệm của người lãnh đạo, chỉ huy, đạt hiệu quả công tác cao nhất

Biên phòng - Đó là yêu cầu của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, ngày 10-7.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Kim Nhượng

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm, Cục Chính trị BĐBP đã thực hiện tốt chức năng tham mưu đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các mặt trong công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP. Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy BĐBP.

Hướng dẫn quán triệt, triển khai thực hiện kết luận số 1249 của Quân ủy Trung ương; Chỉ thị 103/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và đảm bảo an toàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp trong BĐBP, Dự án Luật Biên phòng Việt Nam; hoạt động của BĐBP trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục tình trạng xâm ngập mặn ở các tỉnh Tây Nam bộ.

Cục Chính trị BĐBP đã khẩn trương chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 6, Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam- Campuchia lần thứ nhất; tham mưu cho Đảng ủy BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong BĐBP và hoàn thiện văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV.

Ngoài ra, Cục Chính trị BĐBP đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức tốt các chương trình, hoạt động như: “Tết sum vầy”, “Tháng thanh niên”, “Tháng 3 biên giới, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu” trong BĐBP năm 2019, tuyên dương điển hình tiên tiến trong phụ nữ BĐBP.

Đại tá Trần Văn Bừng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Kim Nhượng

Về công tác 6 tháng cuối năm 2020, Đại tá Trần Văn Bừng nhấn mạnh một số trọng tâm như: Đẩy mạnh lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và hướng dẫn triển khai các mặt công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP. Hướng dẫn quán triệt, học tập các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 1249-KL/QUTW, Chỉ thị số 103 của Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và đảm bảo an toàn; Chỉ thị số 07/CT-BTTM về thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương"; Nghị quyết số 941 của Đảng ủy BĐBP lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động của BĐBP, trong đó chú trọng tuyên truyền dự án Luật Biên phòng Việt Nam; triển khai đợi thi đua cao điểm và các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV...

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Kim Nhượng

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, ban chức năng trực thuộc Cục Chính trị BĐBP đã nêu rõ các mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, trước tác động của tình hình thế giới và khu vực, nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bằng sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, Cục Chính trị BĐBP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy BĐBP; kịp thời ban hành triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Bổ sung, kiện toàn Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục và cấp ủy các chi bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị chặt chẽ đúng quy định. Duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2020 trong Đảng bộ Cục. Lãnh đạo, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Cục Chính trị BĐBP đã làm tốt công tác tuyên truyền; tham mưu, triển khai công tác Đảng, công tác chính trị, luôn đi sát các nhiệm vụ trong tác chiến biển đảo và chủ động triển khai phòng chống dịch Covid-19.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu, các đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng thời cần khắc phục những mặt còn hạn chế, nâng cao trách nhiệm của người lãnh đạo, chỉ huy. Quán triệt đến từng cá nhân trong đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, có trách nhiệm với công việc được giao để đạt được hiệu quả công tác cao nhất trong thời gian tới.

Kim Nhượng

Bình luận

ZALO