Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 15/05/2021 09:34 GMT+7

Nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Biên phòng - Chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là mục tiêu của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc đường lối quan điểm của Đảng, gây mất lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quán triệt các chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, triển khai đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt hiệu quả tốt.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai, BĐBP Lào Cai sinh hoạt chính trị thường kỳ. Ảnh: Trọng Thành

Ngày 22-8-2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quán triệt, ban hành Kế hoạch số 3739/KH-BTL về thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới” trong BĐBP. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên nắm tình hình, dư luận trên các phương tiện truyền thông và Internet, chủ động đánh giá, dự báo về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trước các sự kiện chính trị để xác định nội dung, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh cụ thể, sắc bén, hiệu quả với các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, không để tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng của bộ đội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị.

Thông qua đó, giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm của hoạt động “diễn biến hòa bình”, nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, chấn chỉnh, khắc phục biểu hiện chủ quan, lơ là.

Các đơn vị trong BĐBP còn tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng ở địa phương nơi đóng quân tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị...

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo, định hướng của cấp trên, tích cực trong các hoạt động phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thu hút sự tham gia, truy cập chia sẻ, bình luận, kết nối của nhiều thành viên trên mạng xã hội ở cả trong và ngoài quân đội, tạo hiệu ứng tích cực trên không gian mạng.

Báo Biên phòng, Website Biên phòng Việt Nam, Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng, Tạp chí Khoa học Biên phòng, Tạp chí Khoa học Giáo dục Biên phòng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội, trong đó, chú trọng việc định hướng thông tin đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong quản lý nội bộ, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa phòng, chống “diễn biến hòa bình” với chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quản lý, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ khai thác sử dụng Internet và các trang mạng xã hội đúng quy định của pháp luật. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã duy trì nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt tư tưởng, học tập chính trị, Ngày chính trị và văn hóa, tinh thần; sinh hoạt “Tổ 3 người”; thường xuyên nắm, quản lý tư tưởng của bộ đội đúng các khâu, các bước...

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đảng ủy BĐBP đã ban hành Kế hoạch số 763-KH/ĐU ngày 26-2-2019 về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, chỉ đạo Cục Chính trị BĐBP hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Thông qua đó, đã nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện.

Ngày 29-8-2019, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP đã ban hành Kế hoạch số 848-KH/ĐU về thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trong BĐBP; ra Quyết định số 859-QĐ/ĐU ngày 30-9-2019 thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) Đảng ủy BĐBP.

Trong năm 2020, căn cứ kế hoạch của Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy BĐBP đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, bảo đảm nghiêm túc, có chất lượng.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quản lý chặt chẽ nội bộ, chủ động nắm, phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội và địa phương, lan tỏa sâu rộng phẩm chất sáng ngời “Bộ đội Cụ Hồ” của người chiến sĩ Biên phòng nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống tội phạm, tuyên truyền dự án Luật Biên phòng Việt Nam, các tấm gương điển hình...

Năm 2020, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân trong BĐBP; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân trong BĐBP; Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tại Hội nghị rút kinh nghiệm 1 năm thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới” trong BĐBP diễn ra tuần qua tại Hà Nội, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy BĐBP khẳng định, việc quán triệt, triển khai Đề án trên trong BĐBP đã được thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm. Trong đó, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy BĐBP và Ban Chỉ đạo 35 ở các cấp đều đã được kiện toàn, duy trì hoạt động có hiệu quả trong thời gian qua.

“Nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái đã được nâng lên. Điều này khẳng định sự kiên định về bản lĩnh, đường lối và quan điểm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy BĐBP đã kết hợp chặt chẽ giữa chống “diễn biến hòa bình” với “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội bộ. Do đó, cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, xác định tốt trách nhiệm được giao...” - Trung tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, đồng thời, có những yếu tố bất ngờ như thiên tai, dịch bệnh, dự báo các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước sẽ gia tăng các hoạt động âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Trước tình hình đó, tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị Đảng ủy, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong BĐBP cần tiếp tục quán triệt, tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo một cách quyết liệt, nền nếp nhất đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; làm tốt công tác nắm, dự báo đúng tình hình, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công tác biên phòng; xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong tình hình hiện nay, từ đó, xây dựng quyết tâm, trách nhiệm thực hiện đạt hiệu quả cao, không để bị động, bất ngờ...

Hà Thu

Bình luận

ZALO