Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 22/02/2024 02:44 GMT+7

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Biên phòng - Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị BĐBP Khánh Hòa luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Đây được xem là nội dung trọng tâm, quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp CBCS hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

BĐBP Khánh Hòa tăng cường tuyên truyền, PBGDPL năm 2022 cho chiến sĩ mới. Ảnh: Văn Huệ

Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Phát huy vai trò của lực lượng quân đội tham gia tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, thời gian qua, cùng với việc triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, các cơ quan, đơn vị BĐBP Khánh Hòa luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL cho CBCS, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Riêng trong năm 2022, để việc thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” đi vào hiệu quả, thực chất, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các phòng, văn phòng, đơn vị trong BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến 100% CBCS, công nhân viên quốc phòng.

Nội dung tuyên truyền, PBGDPL cho CBCS trong năm 2022 tập trung vào 5 chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Thỏa thuận quốc tế và quy định của Bộ Quốc phòng về xây dựng, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong QĐND Việt Nam; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 81 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Ngoài các chuyên đề trên, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên, tình hình thực tế việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của cơ quan, đơn vị mình để xác định nội dung, tổ chức PBGDPL riêng cho phù hợp. Đồng thời, bám sát nội dung, yêu cầu nêu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, từng cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức PBGDPL, vận dụng linh hoạt các hình thức phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị và đặc điểm đối tượng giáo dục; thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19; gắn công tác tuyên truyền, PBGDPL với thi hành pháp luật Nhà nước và kỷ luật quân đội, quy định của từng cơ quan, đơn vị.

Trung tá Trần Văn Tân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cầu Bóng cho biết: “Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL cho CBCS, đơn vị đã bố trí thời gian học tập hợp lý, bảo đảm phân bố đều và hoàn thành các chuyên đề. Đặc biệt, chúng tôi sử dụng tối ưu quỹ thời gian giáo dục chính trị và Ngày pháp luật hằng tháng để tổ chức học sớm, học nhiều lần, nhiều lớp; đồng thời, tổ chức các hoạt động bổ trợ để tuyên truyền, PBGDPL cho CBCS”.

Tại Đồn Biên phòng Cam Ranh, thời gian qua, đơn vị đã kết hợp thời gian thông báo chính trị - thời sự trong sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt các tổ chức quần chúng; duy trì tốt sinh hoạt Ngày pháp luật, Ngày chính trị, văn hóa tinh thần; phổ biến trên bản tin, hệ thống phát thanh của đơn vị. Cùng với đó là thực hiện mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” và phát động phong trào “Chiến sĩ Biên phòng viết”, với nhiều nội dung phong phú, trong đó, lồng ghép các nội dung PBGDPL cho CBCS toàn đơn vị.

Tăng cường tính hiệu quả

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh tổ chức hơn 50 buổi tuyên truyền, PBGDPL tập trung tại hội trường cho CBCS; thường xuyên duy trì, phát huy hiệu quả hệ thống loa nội bộ cũng như các tủ sách, phòng đọc tại cơ quan, đơn vị mình trong công tác tuyên truyền, PBGDPL cho CBCS. Qua đó, đã phổ biến nội dung của 47 văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho 100% CBCS.

Cùng với đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL của BĐBP tỉnh thường xuyên được củng cố và kiện toàn. Các đồn, đại đội, hải đội cũng thành lập tổ giảng dạy chính trị và PBGDPL. Chỉ huy đồn Biên phòng, đội trưởng, đội phó các đội nghiệp vụ thường xuyên tham gia công tác tuyên truyền, PBGDPL tại đơn vị và tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn Biên phòng theo kế hoạch chung giữa đơn vị và địa phương.

Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên không ngừng được củng cố, kiện toàn từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đến các đơn vị cơ sở, được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, được cung cấp đầy đủ tài liệu và trang thiết bị liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Từ việc xác định rõ PBGDPL là nội dung trọng tâm của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBCS nên thời gian qua, công tác này được các cơ quan, đơn vị triển khai có chất lượng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả rất thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho CBCS, góp phần hạn chế vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật Nhà nước.

Đại tá Nhữ Mai Pháo, Chính ủy BĐBP Khánh Hòa cho biết: “Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị, địa phương; làm tốt công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho CBCS. Cùng với đó, chúng tôi tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, phát huy vai trò của các thành viên trong Hội đồng phối hợp PBGDPL của BĐBP tỉnh để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL tại các đơn vị cơ sở”.

Văn Huệ

Bình luận

ZALO