Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 17/09/2021 01:35 GMT+7

Nâng cao năng lực tham mưu chiến lược trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa trong Quân đội

Biên phòng - Sáng 27-4, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Nâng cao năng lực tham mưu chiến lược trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa trong Quân đội”. Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn và Đại tá Đinh Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì Hội thảo. Đây là một hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn (11-5-1946/11-5-2016).

5720714250e1b69e0c0014a6
Thiếu tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hồng Pha

Trải qua 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, từ Phòng Tuyên truyền, Phòng Tuyên huấn trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đến Cục Tuyên huấn hôm nay, ngành Tuyên huấn Quân đội nói chung, Cục Tuyên huấn nói riêng luôn chủ động, nhạy bén, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thử thách, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng-văn hóa trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, làm cho công tác tư tưởng-văn hóa luôn là linh hồn, mạch sống, là nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta.

Trong mọi điều kiện hoàn cảnh, công tác tư tưởng-văn hóa luôn quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, thi đua, văn hóa văn nghệ, thông tấn báo chí, quản lý in, phát hành phim băng hình, từ đó hình thành, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, tin tưởng vào sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của quân và dân ta, thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; cán bộ luôn có bản lĩnh vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đều thống nhất đánh giá: Thành tựu nổi bật của công tác tư tưởng-văn hóa trong Quân đội là góp phần trực tiếp giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân trong Quân đội. Công tác tư tưởng văn hóa luôn coi trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến với mọi quân nhân, làm chuyển hóa thành nhận thức và hành động tự giác của chiến sĩ. Công tác tư tưởng văn hóa đã góp phần quan trọng, bồi dưỡng và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; bồi dưỡng tình cảm của nhân dân với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

spa6xyb079-47829_111730753880922745_H2
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh; trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới và thách thức đan xen; công tác tham mưu chiến lược trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa phải có bước phát triển cao hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội và đất nước trong tình hình mới. Công tác tư tưởng-văn hóa trong Quân đội phải luôn quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách trong thực tiễn.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng-văn hóa trên cơ sở kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc. Quan tâm chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn trong Quân đội; nhất là đội ngũ cán bộ tuyên huấn ở cơ quan cấp chiến lược, chiến dịch; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện hiện đại để tiến hành công tác tư tưởng-văn hóa; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng làm công tác tư tưởng – văn hóa trong Quân đội; chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở địa phương để tiến hành công tác tư tưởng – văn hóa.

Bạch Phương – Thu Liên – Hồng Pha

Bình luận

ZALO