Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 08/06/2023 05:13 GMT+7

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ

Biên phòng - Những năm qua, Đảng bộ BĐBP Phú Yên đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong các đơn vị, các tổ chức đảng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố hơn nữa niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong toàn Đảng bộ.

Cán bộ BĐBP Phú Yên trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân (ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch Covid-19). Ảnh: Đăng Bảy

Chú trọng nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên, Đảng bộ BĐBP Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc NQTW4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP. Cùng với đó là chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động.

Theo đó, định kỳ hàng năm, Đảng bộ đều tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên viết bản cam kết, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Cấp ủy các cấp thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, xem đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị, năng lực toàn diện, bản lĩnh vững vàng trước sự cám dỗ của cuộc sống vật chất, giữ vững lập trường cho bộ đội.

Từ đó, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tự tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, gắn với tích cực chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng. Qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm, chưa phát hiện tập thể, cá nhân nào trong đơn vị có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và hành vi tham nhũng, lãng phí.

Thường xuyên kiện toàn, củng cố các cấp ủy, tổ chức Đảng, bảo đảm số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý. Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chỉ đạo các tổ chức Đảng và các đơn vị tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý đảng viên nơi làm việc và nơi cư trú.

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của Đảng ủy. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Qua kiểm tra, đã chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém của một số tổ chức Đảng, đảng viên và chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. Từ năm 2016 đến nay, có 100% tổ chức cơ sở Đảng và 99,2% đảng viên được xếp loại hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chỉ huy các cấp được nâng lên; nhận thức, ý thức trách nhiệm, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực.

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên

Cùng với việc nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ BĐBP Phú Yên cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển. Qua đó, đã độc lập, chủ trì phát hiện, xử lý 213 vụ/272 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 1 tỷ 232 triệu đồng.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên cũng đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động xây dựng 249 dòng họ/1.821 gia đình “Tự quản an ninh trật tự”.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình, phong trào, mô hình tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới biển, tiêu biểu là các Chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới biển.

Cùng với đó, duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với các huyện, thị, thành ủy ven biển. Giới thiệu 156 lượt đảng viên sinh hoạt tại 61 chi bộ thôn, khu phố ven biển và phân công 104 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 460 hộ gia đình/1.442 khẩu ở khu vực biên giới biển theo Chỉ thị 681-CT/ĐU của Đảng ủy BĐBP, góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu, phối hợp thực hiện công tác Biên phòng và tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn ven biển với các đồn, trạm Biên phòng.

Qua tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc NQTW4 khóa XII, các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ BĐBP Phú Yên đã từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã tiến hành toàn diện, có chiều sâu hơn, việc nắm, xử lý, giải quyết tình hình tư tưởng kịp thời hơn. Công tác xây dựng chính quy được quan tâm, đặc biệt là việc duy trì nền nếp chính quy, lễ tiết, tác phong quân nhân, cải cách hành chính quân sự, xây dựng đơn vị “sáng-xanh-sạch-đẹp”.

Năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đơn vị được nâng lên. Công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên có những chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng được nâng cao. Qua tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc NQTW4 của BĐBP Phú Yên đã góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

5 năm liền (2016-2020), Đảng bộ BĐBP Phú Yên được xếp loại trong sạch vững mạnh. Năm 2018 và 2020, Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Phú Yên được Tỉnh ủy Phú Yên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đăng Bảy

Bình luận

ZALO