Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 08/06/2023 06:34 GMT+7

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Biên phòng - Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP Ninh Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của BĐBP Ninh Bình trong nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kim Sơn tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Quốc Việt

Xuất phát từ vị trí, vai trò và tính cấp thiết của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP Ninh Bình đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 23-NQ/ĐU, ngày 8-10-2009 của Đảng ủy BĐBP về “Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển của BĐBP trong tình hình mới”...

Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy BĐBP Ninh Bình đã xây dựng 9 nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo có chiều sâu các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định sát với tình hình nhiệm vụ thực tiễn đặt ra. Cùng với đó, Đảng bộ BĐBP Ninh Bình đã lãnh đạo thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của người đứng đầu.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy BĐBP Ninh Bình đã duy trì nền nếp quy chế phối hợp với Huyện ủy Kim Sơn và Huyện ủy Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 681-CT/ĐU, ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về việc “Phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”; Quyết định 140-QĐ/TU, ngày 1-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc “Phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù”; Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”; đẩy mạnh các phong trào, mô hình giúp dân như: “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóm tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ an ninh tự quản”, “Tổ tàu thuyền an toàn”...

BĐBP Ninh Bình đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 300 cán bộ cấp xã, các chức sắc, chức việc tôn giáo; gần 10.000 em học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, BĐBP Ninh Bình hỗ trợ 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, Đảng ủy BĐBP Ninh Bình luôn chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; những nơi dễ phát sinh tiêu cực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy BĐBP Ninh Bình đã tổ chức kiểm tra 53 lượt tổ chức Đảng với 317 lượt đảng viên; giám sát 13 lượt tổ chức Đảng với 35 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác khen thưởng về Đảng, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng đối tượng.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP Ninh Bình củng cố, kiện toàn 54 lượt cấp ủy viên cơ sở bảo đảm số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý. Kết quả đánh giá chất lượng cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng hằng năm, có trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng ủy BĐBP Ninh Bình luôn lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Phát huy sức mạnh tổng hợp, coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, quản lý, điều hành của hệ thống chỉ huy và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BĐBP Ninh Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ công tác biên phòng. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tăng cường giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Thượng tá Đỗ Vĩnh Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Ninh Bình

Bình luận

ZALO