Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 17/04/2024 03:15 GMT+7

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

Biên phòng - Trong thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy BĐBP đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nhờ đó, đã tạo được chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP tặng quà của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cho Đội tuyển huấn luyện chó nghiệp vụ, Trường Trung cấp 24 Biên phòng tham gia Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2020. Ảnh: Linh Đan

Theo báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện NQTW4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong BĐBP, Đảng ủy BĐBP đã ban hành Kế hoạch số 395-KH/ĐU ngày 8-3-2017, Bộ Tư lệnh BĐBP đã xây dựng Chương trình hành động số 1334/CTr-BTL về thực hiện NQTW4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kế hoạch và chương trình hành động đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để Bộ Tư lệnh BĐBP và các cấp tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết trong BĐBP được tiến hành ở 3 cấp. Cấp Đảng ủy BĐBP dành cho cán bộ chủ chốt trong toàn lực lượng. Cấp Đảng ủy BĐBP tỉnh, thành phố và tương đương dành cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng cấp, bí thư, phó bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên khối cơ quan. Cấp cơ sở dành cho cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng.

Ngoài ra, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP còn tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về nội dung Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên. 100% tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn lực lượng đã được quán triệt và nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của NQTW4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, nắm vững quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết, kết luận của hội nghị, nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. 100% cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trong BĐBP đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị ở cấp mình.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ BĐBP đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng.

Đặc biệt, xác định rõ nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

Toàn lực lượng đã quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, phù hợp. Tập trung triển khai thực hiện các chuẩn mực "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, trọng tâm là: Phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống; văn hóa, tri thức, dân chủ, kỷ luật; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế.

Theo Cổng thông tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 4-2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ BĐBP đã kiểm tra 521 tổ chức đảng và 4.379 đảng viên (khối đảng bộ BĐBP các tỉnh, thành phố kiểm tra 426 tổ chức đảng và 3.590 đảng viên). Các đảng bộ trực thuộc đảng ủy kiểm tra 95 tổ chức đảng và 789 đảng viên. Giám sát chuyên đề 581 tổ chức đảng và 3.875 đảng viên (khối đảng bộ BĐBP các tỉnh, thành phố giám sát 480 tổ chức đảng và 3.275 đảng viên). Đảng bộ trực thuộc đảng ủy giám sát 101 tổ chức đảng và 600 đảng viên… Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong BĐBP kết luận 13 tổ chức đảng và 60 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó, đã thi hành xử lý kỷ luật 30 đảng viên.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ sát với yêu cầu công tác xây dựng Đảng và tình hình, nhiệm vụ của BĐBP.

Công tác kiểm điểm phê bình và tự phê bình trong toàn Đảng bộ được triển khai từ những người đứng đầu cho đến mỗi cán bộ, chiến sĩ với tinh thần thẳng thắn, không nể nang, né tránh, tập trung vào việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Thường vụ Đảng ủy BĐBP cũng chỉ đạo cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp kê khai, công khai tài sản rõ ràng, minh bạch; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm đạo đức lối sống, tham nhũng.

Đảng ủy BĐBP cũng ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn giới thiệu bổ nhiệm cán bộ cấp Bộ Tư lệnh và bổ nhiệm cán bộ cấp Cục thuộc Bộ Tư lệnh; hướng dẫn về việc giải quyết nghỉ hưu đối với cán bộ hết tuổi phục vụ tại ngũ; tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ chủ trì để xảy ra các vụ việc mất an toàn, vi phạm kỷ luật, pháp luật trong cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Đảng ủy BĐBP cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đánh giá việc triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII trong Đảng bộ BĐBP, đồng chí Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cho biết: Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Linh Đan

Bình luận

ZALO