Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 28/09/2023 01:48 GMT+7

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng

Biên phòng - Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (gọi tắt là NQTƯ 4) trong Đảng bộ BĐBP Thái Bình đã tạo ra nhiều chuyển biến mang tính đột phá trong công tác xây dựng Đảng; góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Để tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Vũ Kim Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Thái Bình.

Đại tá Vũ Kim Tấn. Ảnh: Đăng Khoa

- Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả triển khai thực hiện NQTƯ 4 của Đảng bộ BĐBP Thái Bình trong thời gian qua?

- Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP Thái Bình đã quán triệt, nắm vững chủ trương, nội dung NQTƯ 4 khóa XII; từ đó, có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt, đa dạng hóa các hình thức triển khai thực hiện NQTƯ 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm Chỉ thị 103/CT-BQP ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về “Tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong QĐND Việt Nam”, Chỉ thị số 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP; Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP ngày 6/8/2021 của Bộ Tư lệnh BĐBP về “Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP”, tạo sự chuyển biến tích cực trong đơn vị về công tác “tự soi, tự sửa”, giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn.

Đến nay, nội dung của NQTƯ 4 đã đi vào thực tiễn cuộc sống sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thái Bình. Các cấp ủy, chỉ huy trong BĐBP Thái Bình luôn nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở trong sinh hoạt, công tác; quan tâm, lắng nghe và giải quyết thấu đáo quyền lợi chính đáng của từng tập thể, cá nhân. Từ đó, mọi cán bộ, đảng viên luôn có lập trường, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; toàn Đảng bộ không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Hằng năm, tỷ lệ hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đảng viên trong các đơn vị luôn đạt gần tuyệt đối; chất lượng tổ chức Đảng được nâng lên.

Tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn ở cơ quan, các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực; phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ “kép”, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh, vừa phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển của tỉnh, được cấp trên, địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ được Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy Thái Bình khen thưởng, biểu dương...

- Đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả của các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các đợt sinh hoạt chính trị; hội thảo, tọa đàm về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong BĐBP Thái Bình?

- Sinh hoạt “tự soi”, “tự sửa” là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng được Đảng ủy BĐBP Thái Bình lãnh đạo, triển khai trong 6 tháng đầu năm 2022. Sau khi có hướng dẫn của Cục Chính trị BĐBP, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc, kịp thời, với cách làm thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã cử các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp dự, lắng nghe ý kiến “tự soi, tự sửa” của các chi bộ trực thuộc và Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở.

Các tổ chức Đảng không né tránh, thẳng thắn, đánh giá rõ các tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ. Việc nhận diện, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, kiểm tra, giám sát đã trở thành việc làm thường xuyên, nghiêm túc trong các tổ chức Đảng, của các đảng viên, giúp ngăn ngừa các hành vi vi phạm, suy thoái. Nội dung kiểm điểm gắn đánh giá thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn với kiểm điểm, đánh giá về việc thực hiện NQTƯ 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...

Bên cạnh đó, tại đợt sinh hoạt chính trị, rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã có nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, kế hoạch thực hiện cụ thể; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Thái Bình, thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã dự và chỉ đạo quán triệt các văn bản của trên; đồng thời lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ.

Qua những hội nghị kiểm điểm và các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, chân tình, cởi mở, việc “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” của các đối tượng thuộc diện kiểm điểm tại các đơn vị được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tự rà soát lại quá trình công tác, xem xét lại những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân, từ đó, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những sai phạm, hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, kết quả tốt, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị do Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, Đảng bộ BĐBP Thái Bình tổ chức, tháng 6/2022. Ảnh: Hợp Khánh

- Với những kết quả đáng ghi nhận từ việc thực hiện NQTƯ 4, Đảng bộ BĐBP Thái Bình có chủ trương, biện pháp gì trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, thưa đồng chí?

- Trong thời gian tới, Đảng ủy BĐBP Thái Bình, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP Thái Bình tập trung quán triệt quan điểm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương. Tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII.

Cùng với đó, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao; cảnh giác, chủ động phòng, chống hiệu quả “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt việc dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, không để bị động, bất ngờ. Lãnh đạo duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; làm tốt công tác quản lý tư tưởng, mọi biểu hiện xấu, tiêu cực về tư tưởng phải được phát hiện và phản ánh kịp thời.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra; xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm xảy ra. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; duy trì nghiêm túc, chặt chẽ điều lệnh, các chế độ, quy định về quản lý bộ đội. Ngoài ra, duy trì thường xuyên chế độ, nền nếp sinh hoạt đối thoại dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình. Duy trì tốt đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân-dân, cấp trên gần gũi, sâu sát cấp dưới, chống mọi biểu hiện gia trưởng, mất đoàn kết nội bộ.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Thu Minh (thực hiện)

Bình luận

ZALO