Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 04:25 GMT+7

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng

Biên phòng - Đại hội Đảng bộ Trung tâm Huấn luyện BĐBP lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) là dịp để đơn vị đánh giá lại những thành tích đã đạt được và rút ra những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua để có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung tâm Huấn luyện BĐBP đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ đã đề ra.

Huấn luyện chiến sĩ mới thực hành bắn súng K54 tại Trung tâm Huấn luyện BĐBP. Ảnh: M.Anh

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Trung tâm Huấn luyện BĐBP đã quán triệt sâu sắc, nắm vững chủ trương, quan điểm, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyển nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới. Có nhiều chủ trương và giải pháp trong xây dựng, quản lý và huấn luyện; triển khai thực hiện tuyển nhận chiến sĩ mới đủ tiêu chuẩn, chỉ tiêu được Bộ Tư lệnh BĐBP giao.

Trong quá trình huấn luyện, đơn vị luôn đổi mới, sáng tạo, đi vào thực chất, coi trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ huấn luyện, đồng thời, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao như: Đăng cai hội thi, hội thao, tập huấn toàn lực lượng do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức. Phối hợp với địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, cháy rừng; đóng quân canh phòng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp “Học kỳ Quân đội” và các lớp trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ”..., góp phần giáo dục quốc phòng-an ninh cho các em học sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học cơ sở về lòng yêu nước, truyền thống dân tộc khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trong lãnh đạo xây dựng đơn vị, Đảng ủy Trung tâm Huấn luyện BĐBP thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị; triển khai thực hiện các mô hình “Tổ tư vấn giáo dục chính trị”? “ Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” và “Tổ 3 người” ở đơn vị; kịp thời định hướng tư tưởng, thống nhất nhận thức, nhất là những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm. Đảng ủy cũng đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, qua đó, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ về đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Quân đội, của BĐBP và của đơn vị. Hàng năm, đảng viên đạt 100% hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Huấn luyện BĐBP nhiệm kỳ 2015-2020; đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chất lượng xây dựng đơn vị chính quy, VMTD có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống mọi mặt của cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng lên. Cấp ủy các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được giữ vững và phát huy; Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Quyết thắng, các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân đạt vững mạnh xuất sắc. Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Huấn luyện BĐBP lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định.

Để có được những thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Trung tâm Huấn luyện BĐBP đã rút ra được những bài học quý báu, đó là: Cần thường xuyên quán triệt, nắm vững và thực hiện nghiêm túc mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, về tình hình, nhiệm vụ của đơn vị để tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, làm chuyển biến, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu và làm tốt công tác kiểm tra, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng thời Đảng ủy Trung tâm phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; kiên quyết, kiên trì trong tổ chức thực hiện, tập trung khâu đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết tốt các vướng mắc nảy sinh; phát huy sở trường, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ; không cầu toàn, chủ quan, nóng vội; chống bảo thủ, trì trệ, không thỏa mãn với thành tích; nhân rộng các điển hình, cách làm hiệu quả. Thường xuyên quan tâm, chăm lo, xây dựng đơn vị TSVM, trước hết là vững mạnh về chính trị, nâng cao trình độ, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cuối cùng, là cần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, cấp ủy, chỉ huy các cấp. Đồng thời đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, bám sát thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những sai phạm. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với xây dựng đơn vị VMTD "Tiêu biểu, Mẫu mực" ; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì với kiện toàn cấp ủy; xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện BĐBP

Bình luận

ZALO