Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 25/06/2024 08:20 GMT+7

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy  đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Biên phòng - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (sau đây gọi tắt là NQTW4), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của NQTW4 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Hà Học Chiến (bìa trái) tiễn cán bộ quân y tình nguyện lên đường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phía Nam.Ảnh: Thế Mạnh

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện NQTW4 đồng bộ, toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng. Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt là nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hằng năm, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ BĐBP tỉnh tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân một cách nghiêm túc, thẳng thắn, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và cầu thị, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân về những vấn đề tồn tại. Đồng thời, căn cứ vào 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nhận diện trong NQTW4, cấp ủy, chỉ huy các cấp thẳng thắn chỉ ra: Ở mức độ khác nhau, còn nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ trì cấp cơ sở có biểu hiện lối sống thực dụng, giảm sút ý chí chiến đấu, nể nang, né tránh, không dám đấu tranh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”; nói không đi đôi với làm; nói nhiều, làm ít; ngại khó, ngại khổ, chưa tận tâm với công việc, chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; có biểu hiện tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp.

Từ những biểu hiện được chỉ ra, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đặt mục tiêu cho các tập thể, cá nhân thời gian khắc phục hạn chế; mặt khác, chủ động làm tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm, tư tưởng sai trái, tiêu cực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã gắn thực hiện NQTW4 với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; lấy hiệu quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.

Từ những biện pháp đồng bộ, quyết liệt trong thực hiện NQTW4, Đảng ủy BĐBP tỉnh, cấp ủy các cấp đã xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; dám nghĩ, dám làm, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xung kích, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham gia cùng địa phương củng cố cơ sở chính trị, tích cực giúp đồng bào ở khu vực biên giới phát triển.

Nổi bật là, BĐBP Hà Tĩnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, vận động kinh phí từ các doanh nghiệp hỗ trợ các địa phương hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, BĐBP tỉnh đã cử cán bộ, chiến sĩ cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, đóng góp hàng chục nghìn ngày công để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giúp các xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 (huyện Hương Sơn), Hương Vĩnh (huyện Hương Khê), Kỳ Hà, Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) về đích nông thôn mới.

Hiện nay, BĐBP tỉnh tiếp tục đỡ đầu xã Hương Liên (huyện Hương Khê) phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2022. Mặt khác, BĐBP Hà Tĩnh cũng thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình “Câu lạc bộ Tình thương”, “Nâng bước chân em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Tiếp lửa yêu thương”; đề án “Bảo tồn và phát triển đồng bào dân tộc Chứt”...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các nội dung, biện pháp phù hợp, đồng bộ; trong đó, tập trung vào những chủ trương, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên giữ vững trận địa chính trị tư tưởng; tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, nắm chắc diễn biến tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, điều lệnh Quân đội; xây dựng cho cán bộ, đảng viên phong cách gần dân, trọng dân, phục vụ nhân dân.

Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò gương mẫu của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, chấp hành nghiêm những điều đảng viên không được làm; kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, nói không đi đôi với làm; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, có chính sách phù hợp để khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, chú trọng xây dựng các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến và tổ chức phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng để mở rộng từ điểm thành diện, từ cá biệt thành phong trào rộng lớn. Tập trung đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là những loại tội phạm mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; xây dựng cơ sở chính trị tại các xã, bản biên giới; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng đơn vị chính quy...

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chủ động phối hợp lấy ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương trong đánh giá, nhận xét đội ngũ cán bộ, đang viên công tác tại các đơn vị cơ sở. Phát huy dân chủ, vai trò của các tổ chức quần chúng trong việc phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đại tá Hà Học Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh

Bình luận

ZALO