Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 01/12/2023 11:34 GMT+7

Đảng bộ BĐBP Đắk Nông:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Biên phòng - Sau 2 ngày làm việc, ngày 22 và 23-7, với tinh thần “Dân chủ, Đoàn kết, Kỷ cương, Quyết thắng”, Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Văn Hoàn

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra. Đơn vị tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, gian lận thương mại; duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia.

Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới chuyển biến mạnh mẽ...

Trong xây dựng Đảng, Đảng bộ BĐBP Đắk Nông thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và các đại biểu dự lễ khai mạc đại hội. Ảnh: Văn Hoàn

Thực hiện tốt công tác đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực biên giới; thực hiện tốt công tác đối ngoại, đối ngoại biên phòng; công tác phân giới cắm mốc đạt được nhiều thành quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước góp phần quan trọng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Công tác xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị ngày càng chuyển biến rõ nét; chất lượng, hiệu quả của công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên.

Thực hiện tốt các mặt, các nội dung công tác xây dựng Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên ra mắt đại hội. Ảnh: Văn Hoàn

Nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, quyết thắng”, Đảng bộ BĐBP Đắk Nông tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, quyết tâm xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đảng bộ BĐBP Đắk Nông chọn 3 khâu đột phá để tập trung thực hiện: Nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá tình hình, chủ động tham mưu các chủ trương, đối sách xử lý có hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; công tác huấn luyện thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng; xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh, toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”; quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, đảm bảo an toàn giao thông; đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp được xây dựng có bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu được giao; tập trung nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, năng lực của cấp ủy trong ra nghị quyết sát với tình hình thực tiễn của từng đơn vị.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Văn Hoàn

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ có ý thức, nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia, trong xây dựng đơn vị cũng như các đảng viên nêu cao vai trò đoàn kết, gương mẫu, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Đắk Nông khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 ủy viên. Đại tá Phạm Mạnh Tiến, Chính ủy BĐBP Đắk Nông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy BĐBP Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn Hoàn

Bình luận

ZALO