Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 07:22 GMT+7

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Biên phòng - Tại các phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhiều đại biểu đồng tình khẳng định: Hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật và đề nghị kỷ luật trong nhiệm kỳ qua cho thấy quyết tâm chính trị cao của Đảng ta trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thực tế, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương và UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với trên 15.000 tổ chức đảng và trên 47.000 đảng viên; thực hiện giám sát trên 183.000 tổ chức đảng và trên 528.000 đảng viên; tập trung vào những điểm “nóng”, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm... Trong đó, nhiều việc rất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương đã được phát hiện, làm rõ, kết luận và xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, nhất là các vụ việc tham nhũng.

Rõ ràng, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII; góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; đóng góp tích cực vào việc kiểm soát quyền lực, trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, quyền hạn được giao, nhất là phòng, chống việc lạm quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi.

Gần 70.000 đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật, có cả những đồng chí cán bộ cấp cao, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, đương chức hoặc đã nghỉ hưu... cho thấy tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, nhưng cũng rất nhân văn, mục đích chính là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

Từ diễn đàn Đại hội XIII của Đảng đã minh chứng: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vị trí rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng.

Trong mỗi thời kỳ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, tư tưởng, quan điểm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tình trạng tham nhũng, “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ”, tha hóa quyền lực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên...

Việc xử lý kỷ luật nghiêm minh trong Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng hệ thống chính trị liêm chính, hành động nhằm thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhiều cán bộ, đảng viên cho rằng giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, coi trọng giám sát để nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa. Vi phạm của đảng viên phải được phát hiện trước hết trong nội bộ tổ chức đảng để sớm ngăn chặn ngay từ khi mới manh nha; tránh không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm ít nghiêm trọng trở thành vi phạm nghiêm trọng.

Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị một cách chủ động, thường xuyên, liên tục theo tinh thần “lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”.

Muốn vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát ngay sau Đại hội XIII của Đảng là xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực và kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính, xử lý bằng pháp luật, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức để cán bộ, đảng viên “không thể tham nhũng”, “không dám tham nhũng”, “không cần tham nhũng”. Đồng thời, có cơ chế để bảo vệ, khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn, đi đầu trong đổi mới vì sự phát triển.

Hoàng Lâm

Bình luận

ZALO