Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 30/03/2023 03:39 GMT+7

Nâng cao hiệu quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” ở Vĩnh Linh

Biên phòng - Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có bờ biển dài 27,5km, khu vực biên giới biển gồm 3 xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch và thị trấn Cửa Tùng, với 4.597 hộ/17.281 nhân khẩu. Những năm qua, huyện Vĩnh Linh đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với khu vực biên giới và thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân”.

5c1b629e45571434f20013bd
Lãnh đạo địa phương và chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa Tùng ký kết thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới biển; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới biển trong tình hình mới. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" được gắn với đẩy mạnh phong trào "Quần chúng tự quản tàu thuyền, bến bãi và an ninh trật tự xóm (thôn)". Các địa phương tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng BĐBP (trực tiếp là Đồn Biên phòng Cửa Tùng) và quan tâm chăm lo xây dựng BĐBP vững mạnh.

Thông qua hoạt động của BĐBP và các cấp, ngành ở địa phương, người dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung lao động sản xuất và phát triển kinh tế. Phong trào toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới biển thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với đồn Biên phòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới biển.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh các xã ven biển. Qua đó, đã nâng mức thu nhập bình quân của người dân vùng ven biển từ 9,1 triệu đồng/người năm 2009 lên 37 triệu đồng/người vào năm 2017 và xây dựng được hàng trăm công trình hạ tầng cơ sở tại các xã ven biển, như: Hệ thống giao thông, trạm y tế, trường học... 

Cùng với đó, nhiều chủ trương, biện pháp đã được huyện Vĩnh Linh triển khai để huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới. Hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu của các cơ quan, đơn vị đối với các  xã, thị trấn ven biển đã mang lại hiệu quả thiết thực, trực tiếp động viên, cổ vũ, khích lệ tinh thần nhân dân bằng nhiều hoạt động như: Khám, chữa bệnh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giao lưu, văn hóa, thể thao...

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015, của Thủ tướng Chính phủ, Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân khi tham gia hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, nâng cao được trách nhiệm của ngư dân trong quá trình đánh bắt trên biển đúng pháp luật, không xâm phạm các vùng biển nước ngoài đấu tranh với các tàu nước ngoài xâm phạm các vùng biển của ta...

Các địa phương ven biển đã xây dựng được mô hình tổ tự quản an ninh trật tự, bến bãi tàu thuyền an toàn, để ngư dân hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong quá trình đánh bắt trên biển cũng như bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Đến nay, đã xây dựng được 6 tổ tàu thuyền an toàn/61 thuyền/585 thuyền viên; 39 tổ tự quản an ninh trật tự/183 thuyền viên và 7 tổ an ninh trật tự quản lý bến bãi/35 thuyền viên tham gia. Qua đó, đã chấm dứt được tình trạng ngư dân vi phạm chủ quyền lãnh thổ của nước ngoài khi khai thác hải sản.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Tùng luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đề ra nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác quốc phòng - an ninh; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới biển; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đồn Biên phòng Cửa Tùng cũng tích cực tham gia cùng địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân..., thực sự là điểm tựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ở khu vực biên giới biển.

Hoạt động "Ngày Biên phòng toàn dân" của quân và dân huyện Vĩnh Linh trong những năm qua đã thực sự có nền nếp, trở thành một trong những hoạt động thường xuyên trong đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân ở các xã ven biển. Với những chủ trương, biện pháp, cách làm cụ thể và các phong trào, hoạt động thiết thực, huyện Vĩnh Linh đã huy động được sự tham gia đông đảo của các cấp, các ngành, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Nguyễn Thành Phú

Bình luận

ZALO