Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 15/06/2021 07:25 GMT+7

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trong BĐBP

Biên phòng - LTS: Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống "Diễn biến hòa bình" (DBHB) trong Quân đội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng tập trung nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống "DBHB". Để làm rõ hơn về vấn đề này, phóng viên báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy BĐBP, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đấu tranh phòng chống "DBHB" của Bộ Tư lệnh BĐBP. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

img-8528
Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy BĐBP. Ảnh: Bảo Ngọc

PV: Xin Thiếu tướng cho biết, chiến lược "DBHB" của các thế lực thù địch đã tác động trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa (TTVH) trên mạng Internet tại khu vực biên giới, mà trực tiếp là các cán bộ, chiến sỹ BĐBP trong thời gian qua?

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc: Thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động. Đó là sự bùng nổ về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ nghĩa khủng bố, các cuộc cách mạng màu, cách mạng đường phố xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề này để chống phá bằng chiến lược "DBHB", trong đó có Việt Nam, với mưu đồ lật đổ chế độ XHCN, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, "phi chính trị" hóa Quân đội, làm mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Các thế lực thù địch còn lợi dụng tranh chấp ở Biển Đông, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam (năm 2014); tôn tạo, mở rộng các bãi đá chiếm đóng trái phép, xây dựng các sân bay ở khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Xuyên tạc công tác phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới phía Bắc và tuyến biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia làm cái cớ để tiếp tục tuyên truyền, chống phá, "đánh" vào nội bộ của chúng ta, "đánh" vào tư tưởng cán bộ, chiến sỹ.

Đặc biệt, ở khu vực biên giới, do nhận thức của đồng bào các dân tộc còn nhiều hạn chế, cùng với những hạn chế về các phương tiện truyền thông, cơ sở hạ tầng, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, cùng với các hoạt động tội phạm xảy ra trên biên giới, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, trong đó có lĩnh vực tư tưởng văn hóa đã tác động tới cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới rất mạnh mẽ. Chúng tìm mọi cách nhằm lôi kéo, chia rẽ đồng bào các dân tộc, chia rẽ đồng bào các dân tộc với Đảng, Quân đội; chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân các dân tộc Việt Nam với các nước láng giềng, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, trong giai đoạn bùng nổ thông tin, sự liên kết trong xã hội thông qua mạng Internet đã bị chúng lợi dụng triệt để, chuyển tải những thông tin độc hại, chống Đảng, chống Nhà nước; tung tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, kích động đồng bào, cán bộ, chiến sỹ bằng nhiều hình thức khác nhau, nhằm lung lạc niềm tin, mơ hồ nhận thức, thiếu niềm tin với chế độ, với Đảng, Nhà nước, làm giảm sút ý chí, trách nhiệm, gây hoài nghi, bất mãn.

Đây là cuộc đấu tranh hết sức gay go, phức tạp, bởi các thông tin vô cùng độc hại, được cập nhật từng ngày, từng giờ trên mạng Internet, tác động trực tiếp vào ý thức, nhận thức của cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc. Nhất là, trong thời gian gần đây, sau đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XII, những thông tin xấu độc này càng dồn dập hơn, quyết liệt hơn, với quyết tâm chống phá sự thành công của Đại hội. Trong đó, chúng tập trung xuyên tạc về nội dung Dự thảo Nghị quyết, công tác nhân sự, nói xấu cán bộ lãnh đạo...

Những thông tin bị xuyên tạc này rất nguy hiểm, rất dễ dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nếu như cán bộ, chiến sỹ và nhân dân không được trang bị nhận thức đúng đắn, bản lĩnh vững vàng, có niềm tin, tự giác và sáng suốt.

PV: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống "DBHB" trên lĩnh vực TTVH  trên mạng Internet như thế nào, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức quán triệt trong toàn lực lượng về các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về đấu tranh phòng, chống "DBHB". Cụ thể, đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), Chương trình 66-Ctr/BCĐ ngày 24/01/2013 của Ban Chỉ đạo đấu tranh chống "DBHB" trên lĩnh vực TTVH của Quân ủy Trung ương; Kế hoạch số 652-KH/BCĐ ngày 18/3/2015 của Ban Chỉ đạo chống "DBHB" trên lĩnh vực TTVH của Đảng ủy BĐBP; Hướng dẫn số 902-HD-CT ngày 25/5/2015 của Tổng cục Chính trị về thực hiện kế hoạch đấu tranh chống "DBHB" trên lĩnh vực TTVH; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới".

Đồng thời, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị về đấu tranh chống "DBHB" trong toàn lực lượng. Trên cơ sở đó, Cục Chính trị BĐBP đã có hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống "DBHB" trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, hải đảo. Trong từng văn bản, đã chỉ ra được phương thức, thủ đoạn, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch và bọn phản động, đặt ra mục tiêu cho cán bộ, chiến sỹ phải giữ vững trận địa, tư tưởng của Đảng, tính chiến đấu của lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và xây dựng niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng CNXH, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng bằng các phương thức, giải pháp, để nâng cao nhận thức và xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sỹ, tạo thành "trận địa" tư tưởng thống nhất vững chắc, xây dựng niềm tin và lòng trung thành vô hạn đối với Đảng, với chế độ; làm cho cán bộ, chiến sỹ có nhận thức tự giác, biết nhận mặt kẻ thù và có khả năng "đề kháng" với những vi-rút thông tin độc hại, nhằm đập tan các luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.

Việc học tập, giáo dục, tự giáo dục để nâng cao nhận thức, bồi dưỡng bản lĩnh, ý chí quyết tâm và trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sỹ phải tiến hành thường xuyên, liên tục, nhằm làm cho mỗi cán bộ, chiến sỹ trở thành người lính tiên phong trong đấu tranh phòng, chống "DBHB" trên lĩnh vực TTVH; đồng thời làm "lá chắn" cho đồng bào các dân tộc trên biên giới không bị các thế lực thù địch tuyên truyền, kích động và lôi kéo.

PV: Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nói trên, công tác đấu tranh phòng, chống "DBHB" trong BĐBP thời gian qua đã đạt được những kết quả như thế nào, thưa Thiếu tướng ?

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc: Bằng những giải pháp nói trên, với sự chủ động từ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh, đến BĐBP các tỉnh, thành phố và các đồn, trạm Biên phòng; từ hệ thống tổ chức Đảng đến các tổ chức quần chúng trong lực lượng tập trung nâng cao hiệu quả đấu tranh chống "DBHB", đã làm cho những yếu tố tích cực thấm sâu vào từng cán bộ, chiến sỹ, từng mặt công tác, từng phong trào thi đua, từng chương trình hoạt động, tạo nên sự chuyển biến đồng bộ trong các đơn vị.

Để từ đó, mặt tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ lấn át được các âm mưu, thủ đoạn, sự chống phá của các thế lực thù địch trên biên giới. Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ BĐBP trên các tuyến biên giới, biển đảo đã phấn đấu không quản ngại hy sinh, gian khổ trong công tác và sẵn sàng chiến đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng như: 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao được ý chí, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, lập nhiều thành tích trong các lĩnh vực bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, cứu hộ cứu nạn, xây dựng địa bàn khu vực biên giới vững mạnh.

Ngoài ra, chúng ta không chỉ bảo vệ nhân dân mình, mà còn bảo vệ cả nhân dân của Bạn trước sự chống phá, xuyên tạc, chia rẽ của các thế lực thù địch. Những năm qua, không có cán bộ, chiến sỹ bị câu móc, đào ngũ, thoái thác nhiệm vụ, từ bỏ vị trí chiến đấu; không có cán bộ, chiến sỹ nói, viết, hành động sai trái, xa rời đường lối của Đảng, thiếu niềm tin hay cổ súy cho các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Hiện nay, số lớn cán bộ, chiến sỹ đã sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại, nhưng qua công tác kiểm tra, giám sát thì hầu như không có cán bộ, chiến sỹ nào để lộ, lọt thông tin, mà sử dụng các loại phương tiện này một cách tích cực, có ích, lành mạnh, biết đề phòng, hạn chế những thông tin độc hại lan truyền trên mạng Internet.

PV: Xin Thiếu tướng cho biết, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP có chủ trương, biện pháp nào để tăng cường đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực TTVH?

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc: Đấu tranh chống "DBHB" là cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp, quyết liệt; đấu tranh chống sự phá hoại về tư tưởng trên mạng Internet cũng rất tinh vi, phức tạp và cam go, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng phải coi đó là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, tiến hành thường xuyên, liên tục với tinh thần chiến đấu cao, luôn cảnh giác, tỉnh táo để phản bác, đập tan âm mưu, thủ đoạn đen tối, xảo quyệt của các thế lực thù địch.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung làm tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của trên về đấu tranh chống "DBHB", cảnh giác đập tan sự chống phá mọi mặt của bọn phản động và các thế lực thù địch; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội và nhân dân, thực hiện tốt "Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới"; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo mật thông tin, về sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại trong công tác, sinh hoạt.

Song song với đó, các đơn vị, các tổ chức quần chúng cần tạo sân chơi, tổ chức các hoạt động tích cực, các phong trào thiết thực để cổ vũ tinh thần cách mạng của bộ đội và nhân dân; tham gia các việc làm thiết thực giúp dân, xây dựng địa bàn dân cư các dân tộc trên biên giới vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc và đoàn kết quân dân một ý chí vững chắc, tạo niềm tin vững chắc trong mỗi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đối với Đảng, chế độ, quân đội, với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó là "tấm lá chắn" vững chắc trước sự tấn công độc hại của các thế lực thù địch, không chỉ trên mặt trận tư tưởng, mà trên mọi phương diện chống phá của kẻ thù.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!    

Bảo Ngọc -  A Hoa  (Thực hiện)

Bình luận

ZALO