Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 01:34 GMT+7

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong BĐBP Kon Tum

Biên phòng - Những năm qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong BĐBP Kon Tum thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, do vậy, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Cán bộ Đồn Biên phòng Dục Nông, BĐBP Kon Tum cùng với già làng xem những hình ảnh về nền Biên phòng toàn dân. Ảnh: Văn Lý

Để công tác tuyên truyền miệng thật sự có chất lượng, hiệu quả, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum đã quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” và các văn bản khác của cấp ủy các cấp, để chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt, học tập lồng ghép vào các hội nghị, sinh hoạt của các chi, đảng bộ cơ sở để tuyên truyền trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên.

Hàng năm, Đảng ủy BĐBP Kon Tum đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng đảng bộ và đơn vị, xác định công tác tuyên truyền là một trong những nội dung trọng tâm, tổ chức thực hiện, triển khai chặt chẽ từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến đơn vị cơ sở gắn với thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, nhân dân khu vực biên giới tỉnh Kon Tum.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, các đơn vị của BĐBP Kon Tum luôn duy trì nghiêm túc nền nếp công tác tuyên truyền miệng trong đơn vị, thông qua các hình thức nói chuyện thời sự; thông báo chính trị; kể chuyện; trao đổi, tọa đàm, đối thoại, diễn đàn, mít tinh..., nên đã kịp thời tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội, BĐBP, của đơn vị và địa phương.

Đồng thời, kịp thời thông tin định hướng những vấn đề thời sự chính trị lớn, lĩnh vực đời sống xã hội, những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống; giáo dục truyền thống, xây dựng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; kịp thời tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng để phản ánh với lãnh đạo chỉ huy; đấu tranh phê phán các quan điểm, tư tưởng lạc hậu, sai trái, cơ hội, phản động; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững trận địa tư tưởng trong Đảng bộ, đơn vị, xây dựng BĐBP Kon Tum cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi tệ nạn xã hội, sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong đơn vị và nhân dân; tuyên truyền và cổ vũ những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, phong trào thi đua Quyết thắng, thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới...

Các cơ quan, đơn vị đã vận dụng linh hoạt, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2013-2016, giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó, kết hợp công tác tuyên truyền miệng với nhiều phương pháp tuyên truyền như trình chiếu, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xem các phóng sự, video clip, các đồn Biên phòng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật.

Cán bộ Phòng Chính trị, BĐBP Kon Tum tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới cho hội viên phụ nữ xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Văn Lý

Đặc biệt, trong thời điểm bùng phát của đại dịch Covid-19, các đồn Biên phòng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức sinh động, hiệu quả như mô hình “Tiếng loa Biên phòng”, phát tờ rơi, tờ gấp, ký cam kết cho nhân dân khu vực biên giới. Ngoài ra, các đồn Biên phòng còn triển khai Đội Vận động quần chúng kết hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, như: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới.

Cùng với đó, tuyên truyền thông qua đội ngũ cán bộ BĐBP về tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã, cán bộ Đoàn đồn Biên phòng tham gia giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn xã biên giới, cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới; các tổ, chốt phòng, chống dịch trên biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép...

Có thể thấy, trong những năm qua, nhờ nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng, phù hợp với tình hình thực tiễn và trình độ nhận thức, yêu cầu của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới, nên công tác tuyên truyền miệng trong BĐBP Kon Tum đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác tuyên truyền miệng đã trở thành một kênh thông tin quan trọng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình ở cơ sở, từ đó, đề ra các giải pháp trong công tác tư tưởng và định hướng tuyên truyền phù hợp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Văn Lý

Bình luận

ZALO