Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 04/06/2023 07:18 GMT+7

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk

Biên phòng - Trong 2 ngày 25 và 26/5, tại UBND xã Ia Rvê (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) và UBND xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên truyền quán triệt, triển khai Chỉ thị 24-CT/TU ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cho cán bộ lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: Ngọc Lân

Theo thông tin tại hội nghị, Chỉ thị 24-CT/TU ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới yêu cầu cấp ủy chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và nhân dân nắm chắc các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Cụ thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo, chủ trì quán triệt chỉ thị; coi trọng việc quán triệt, triển khai các nhiệm vụ của chỉ thị là một trong những tiêu chí đánh giá thực hiện chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tập trung quán triệt, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân; xác định công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của cấp ủy, sự quản lý tập trung, hiệu quả của chính quyền, cơ quan Nhà nước, sự phối hợp thống nhất giữa tổ chức nhân dân, với vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đồng thời, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ trong hoạt động đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo, tổ chức Đảng trong chỉ đạo, quản lý triển khai hiệu quả, chất lượng công tác đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả trong các lĩnh vực; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc trong các hoạt động đối ngoại nhân dân; nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền về công tác phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Ngọc Lân - Việt Đức

Bình luận

ZALO