Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 17/05/2021 04:20 GMT+7

Nâng cao công tác kỹ thuật tàu thuyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Biên phòng - Những năm qua, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có nhiều chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện, trong đó, luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đặc biệt là công tác kỹ thuật tàu thuyền, đầu tư trang bị, phương tiện cho các hải đoàn, hải đội và các đồn Biên phòng tuyến biển, đảo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Đình Quân, Cục trưởng Cục Kỹ thuật BĐBP về vấn đề này.

a9l3_7a
Đại tá Nguyễn Đình Quân. Ảnh: Mai Anh

- Thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP về “Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới”, đồng chí đánh giá công tác kỹ thuật tàu thuyền trong BĐBP hiện nay như thế nào?

- Hiện nay, vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), đặc biệt là các phương tiện tàu thuyền, ca nô, xuồng máy của BĐBP gồm nhiều chủng loại, có niên hạn sử dụng lớn đã xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, tầm hoạt động thấp, lại hoạt động và bảo quản trong điều kiện thời tiết, khí hậu phức tạp, độ ẩm, độ mặn cao. Trong khi đó, ngân sách, vật tư đảm bảo còn hạn hẹp; trình độ năng lực một bộ phận cán bộ, nhân viên kỹ thuật còn hạn chế; năng lực công nghệ của các cơ sở bảo đảm kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. 

Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Cục Kỹ thuật BĐBP hướng dẫn các đơn vị, chỉ huy các xí nghiệp, trạm, xưởng duy trì, thực hiện nghiêm các mặt công tác kỹ thuật. Đặc biệt, đảm bảo đầy đủ VKTBKT cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và các hoạt động khác. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát, thi công đóng mới, sửa chữa tàu tại các nhà máy, xí nghiệp.

Từ năm 2010 đến nay, Cục Kỹ thuật BĐBP đã chủ trì, tổ chức sửa chữa tập trung hơn 300 lượt phương tiện tàu thuyền tại Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Sơn Hải. Trong thời gian qua, Cục Kỹ thuật BĐBP đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP xây dựng và triển khai dự án sửa chữa lớn 17 tàu Grip của hải đoàn Biên phòng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao; khôi phục lại tính năng chiến đấu, kỹ thuật của các tàu đạt trên 90% so với thiết kế kỹ thuật và tăng hạn sử dụng cho phương tiện sau sửa chữa lớn lên trên 10 năm. Cục Kỹ thuật BĐBP cũng đã tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng trực tiếp triển khai mua sắm, đóng mới trong nước các chủng loại tàu thuyền, ca-nô phù hợp, hiệu quả trong sử dụng. Các đơn vị đã làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng kiểm định định kỳ theo đúng kế hoạch Ngày Kỹ thuật đối với các loại tàu thuyền; chủ động tổ chức sửa chữa, đồng bộ trang thiết bị trên tàu thuyền được hơn 680 lượt phương tiện bằng nguồn ngân sách bảo đảm kỹ thuật trên cấp và ngân sách địa phương hỗ trợ.

- Thời gian qua, Cục Kỹ thuật BĐBP đã có những biện pháp gì để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật tàu thuyền, thưa đồng chí?

- Cục Kỹ thuật BĐBP đã chỉ đạo các ngành, các đơn vị tăng cường công tác huấn luyện kỹ thuật thường xuyên, huấn luyện thi nâng bậc thợ kỹ thuật; đồng thời, tập trung bồi dưỡng, tập huấn, bổ túc nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật ngành tàu, thuyền, nhất là các đối tượng đang trực tiếp quản lý, vận hành VKTBKT tại các đơn vị. Cục Kỹ thuật BĐBP cũng luôn chú trọng xây dựng nền nếp chính quy trong công tác VKTBKT, thực hiện nghiêm Điều lệ công tác kỹ thuật, đồng thời, ban hành nhiều văn bản pháp quy, tiêu chuẩn ngành, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đưa công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đi vào nền nếp đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, Cục Kỹ thuật BĐBP cũng đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành quy định về công tác sửa chữa tàu thuyền trong BĐBP; quy định về công tác quản lý kỹ thuật và bảo đảm kỹ thuật tàu thuyền trong BĐBP; quy định về Ngày Kỹ thuật ở các đơn vị; xây dựng Đề án tổng thể về đóng mới tàu thuyền, mua sắm trang thiết bị, nâng cấp, xây mới cơ sở hạ tầng cho các hải đoàn, hải đội và đồn, trạm Biên phòng tuyến biển, đảo. Cục Kỹ thuật BĐBP cũng tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP ký, ban hành “Tiêu chí công tác kỹ thuật tại các đồn, hải đoàn, hải đội và các đơn vị tương đương trong BĐBP”.

Từ đó, phong trào nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cho VKTBKT của BĐBP được duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả cao; nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị phục vụ công tác huấn luyện và khai thác sử dụng, sửa chữa VKTBKT tại các trạm, xưởng, đơn vị được áp dụng. Hàng năm, Cục Kỹ thuật BĐBP còn tổ chức tập huấn cho đội ngũ máy trưởng, thợ máy khai thác sử dụng máy, tàu, góp phần nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật tàu thuyền.

- Thời gian tới, Cục Kỹ thuật BĐBP đề ra những chủ trương, giải pháp gì để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật tàu thuyền của BĐBP, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay?

- Trong tình hình hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học quân sự, nhiều loại VKTBKT thế hệ mới, có ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao ra đời. Cùng với lực lượng kỹ thuật toàn quân, lực lượng kỹ thuật BĐBP tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại VKTBKT hiện có, mà phần lớn đã qua sử dụng nhiều năm, xuống cấp, thiếu đồng bộ... Điều đó đặt ra cho công tác kỹ thuật trong BĐBP những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. 

Do đó, cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đối với công tác kỹ thuật. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác kỹ thuật.

qrsw_7
Công nhân Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Sơn Hải đang trong quá trình đóng mới tàu thuyền. Ảnh: Mai Anh

Đồng thời, Cục Kỹ thuật BĐBP tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP xây dựng đề án tổng thể về “Đóng mới tàu, thuyền, mua sắm trang thiết bị xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng các đồn, trạm, hải đoàn, hải đội tuyến biển đảo giai đoạn 2010-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục đầu tư củng cố xây dựng cơ sở kỹ thuật, bảo đảm kỹ thuật, huấn luyện cho các hải đoàn, hải đội, đồn Biên phòng tuyến biển. Trong đó, tập trung đầu tư có chiều sâu, nâng cao công nghệ cho cơ sở kỹ thuật đóng và sửa chữa tàu của BĐBP, các trạm sửa chữa cơ động theo khu vực để nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian sửa chữa phương tiện. 

Cục Kỹ thuật BĐBP cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/ĐU ngày 6-7-2011 của Đảng ủy BĐBP “Về nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới”. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật, coi trọng bồi dưỡng cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ năng lực, nghiệp vụ, chuyên môn giỏi, trách nhiệm cao. Đồng thời, khuyến khích, động viên tập thể, cá nhân nghiên cứu đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hệ số an toàn kỹ thuật đối với VKTBKT. Đặc biệt, cần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Mai Anh

Bình luận

ZALO