Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 05:36 GMT+7

Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong BĐBP

Biên phòng - Trong các ngày từ 15 đến 19/5, BĐBP các tỉnh, thành: Sơn La, Cao Bằng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Sóc Trăng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TM ngày 12/4/2023 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn quân.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Sơn La quán triệt Chỉ thị số 11/CT-TM ngày 12/4/2023 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn quân. Ảnh: Vì Hiện

Nội dung trọng tâm của Chỉ thị yêu cầu toàn quân tiếp tục quán triệt nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI về yêu cầu xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quy định các cấp về xây dựng, chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị phải tuân theo điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng các cấp và vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và sức mạnh của các tổ chức đối với công tác quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; cũng như nghiêm cấm một số hoạt động nhằm phòng, chống tham ô, tham nhũng và vi phạm pháp luật trong quân đội.

Tại hội nghị, các đơn vị đã hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TM ngày 12/4/2023 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn quân ở cấp đơn vị cơ sở.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã đi thẳng vào vấn đề còn tồn tại, hạn chế của từng đơn vị trong thời gian qua, làm rõ thêm và bổ sung một số giải pháp thiết thực, sát với thực tiễn để phổ biến, quán triệt và triển khai cho cơ quan, đơn vị thực hiện.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch về xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì nghiêm hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Đồng thời, phát huy dân chủ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ các cấp và duy trì tốt đoàn kết nội bộ, quản lý chặt chẽ quân nhân, vũ khí, trang bị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”.

Đại tá Đinh Đức Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP Cao Bằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nông Tuấn

Xác định nhiệm vụ xây dựng nền nếp chính quy, giáo dục chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn mọi mặt là một trong những nội dung quan trọng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã bám sát tình hình thực tế, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong BĐBP tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Qua đó đã tạo được bước chuyển quan trọng trong xây dựng nền nếp chính quy và chấp hành điều lệnh, kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng và các đơn vị cơ sở đã tổ chức 6 đợt sinh hoạt chính trị; 1 cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong Bộ đội Biên phòng”; tổ chức và tham gia 84 hội nghị rút kinh nghiệm về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật do các cấp tổ chức; tổ chức kiểm tra điều lệnh cơ quan Bộ Chỉ huy được 2 lần; kiểm tra toàn diện và phúc tra các đơn vị cơ sở được 3 lần/44 lượt.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quốc Toản

Theo báo cáo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa, trong những năm qua, đơn vị đã triển khai, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp tích cực trong công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; tạo cảnh quan cơ quan, đơn vị ngày càng sáng- xanh- sạch- đẹp; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, quy định của cán bộ, chiến sĩ ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, tình hình vi phạm ở một số đơn vị trong BĐBP tỉnh vẫn còn xảy ra, tính ổn định trong chấp hành kỷ luật, pháp luật chưa vững chắc...

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị nắm chắc các giải pháp chủ yếu mà hội nghị đã đưa ra; vận dụng linh hoạt vào thực tiễn của từng đơn vị để phát huy hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật ở đơn vị.

Đồng thời có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ sớm dấu hiệu vi phạm có thể xảy ra, tiến tới chấm dứt các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất vi phạm thông thường; tăng cường công tác giáo dục chính trị; duy trì nghiêm chế độ nền nếp, chính quy, gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện và chấp hành điều lệnh có chủ trương, biện pháp đưa đơn vị vào nền nếp.

Đại biểu dự hội nghị tại Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Bá Vĩnh

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tại hội nghị, Đại tá Trần Công Thành, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Đà Nẵng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch về xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì nghiêm các chế độ công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm hệ thống thiết chế văn hóa.

Đồng thời, phát huy dân chủ, nêu gương của cán bộ các cấp và duy trì tốt đoàn kết nội bộ, quản lý chặt chẽ quân nhân, vũ khí, trang bị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Toàn cảnh hội nghị tại Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quang Anh

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Kết luận số 31-KL/TW ngày ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quân sự Việt Nam và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TM ngày 12/4/2023 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn quân.

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam và Kết luận số 31-KL/TW ngày ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quân sự Việt Nam trên địa bàn biên giới biển, đảo của tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thông tin, tuyên truyền, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; kết hợp chặt chẽ đảm bảo quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế - xã hội với quốc phòng; tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch về xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì nghiêm các chế độ công tác Đảng, công tác chính trị, bảo đảm hệ thống thiết chế văn hóa, làm tốt công tác quản lý vật tư; phát huy dân chủ, nêu gương của cán bộ các cấp và duy trì tốt đoàn kết nội bộ, quản lý chặt chẽ về kỷ luật đối với quân nhân trong đơn vị, vũ khí, trang bị góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Các đại biểu dự hội nghị tại Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng. Ảnh: Văn Long

Thông qua hội nghị nhằm quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TM ngày 12/4/2023 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn quân và kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành. Trên cơ sở đó để các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp mình, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

PV - CTV

Bình luận

ZALO