Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 27/03/2023 08:31 GMT+7

Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật trong BĐBP

Biên phòng - Trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục Kỹ thuật và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, công tác quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) trong BĐBP luôn được quan tâm và giữ vai trò quan trọng, góp phần giúp BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phòng chống các loại tội phạm và xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh. 

Đại tá Vũ Khương (thứ 4 từ phải sang) kiểm tra kỹ thuật xe ô tô tại cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Minh Xa

Trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật của BĐBP có tính đặc thù là đa ngành, đa lĩnh vực, nhưng phương thức bảo đảm kỹ thuật còn bất cập; năng lực quản lý, khai thác, sử dụng ở các đơn vị còn nhiều hạn chế, nhận thức về vị trí, vai trò của công tác kỹ thuật ở một số đơn vị chưa đầy đủ và toàn diện. Các cơ sở kỹ thuật từng bước được đầu tư xây dựng, nâng cấp; đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật được bổ sung kiện toàn, nhưng vẫn còn thiếu so với biên chế, phải sử dụng kiêm nhiệm với tỷ lệ cao, bố trí lại không đồng đều, có nơi thừa, nơi thiếu; điều kiện đóng quân của BĐBP phân tán, nhỏ lẻ, hoạt động thường xuyên trên địa bàn khó khăn, phức tạp. Do vậy, công tác bảo đảm kỹ thuật gặp không ít khó khăn.

Thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Đảng ủy BĐBP đã ra Nghị quyết số 98-NQ/ĐU ngày 6/7/2011 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP xây dựng Chương trình số 1300/CTr-BTL BĐBP ngày 11-7-2011 về thực hiện Nghị quyết số 98. Trong đó, chú trọng công tác quản lý, khai thác tốt VKTBKT ở các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở, ở những đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh biên giới đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị trong BĐBP đã tiến hành quản lý tốt số lượng VKTBKT thông qua hệ thống sổ sách mẫu biểu, bảo đảm tính thống nhất từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở theo quy định của Điều lệ công tác kỹ thuật QĐND Việt Nam, hướng dẫn của các chuyên ngành, đồng thời, phân cấp trách nhiệm rõ ràng; thường xuyên nắm chắc đồng bộ theo trang bị, có phương án bổ sung, sửa chữa, thay thế theo quy định.

Công tác quản lý vũ khí, khí tài theo số hiệu ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng. Hệ thống sổ sách, mẫu biểu được củng cố, bổ sung đầy đủ, thống nhất; duy trì chế độ đăng ký thống kê, cập nhật số liệu đầy đủ, kịp thời. Công tác kiểm kê được tổ chức triển khai chặt chẽ, có nền nếp, tổng hợp báo cáo đúng quy định. Qua đó, nắm chắc số lượng, đánh giá đúng thực trạng chất lượng và tính đồng bộ của VKTBKT. Kịp thời khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý; hệ thống kho các cấp được củng cố, nâng cấp, quản lý chặt chẽ đúng quy định.

Công tác quản lý xe máy, tàu thuyền được quan tâm đầu tư đúng mức; tất cả các phương tiện đều được quản lý trên sổ sách và thực tế theo số khung, số máy, được phân cấp chất lượng thường xuyên theo định kỳ hoặc khi làm nhiệm vụ đột xuất như phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... Khi đưa ra sử dụng đều phải được kiểm tra chất lượng, phân nhóm sử dụng đúng tính chất, đúng nhiệm vụ, tuân thủ đúng tính năng kỹ chiến thuật, đúng quy trình kỹ thuật và các quy tắc an toàn của từng loại phương tiện.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Thủ trưởng và các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP được đầu tư mua sắm, trang cấp nhiều loại trang bị kỹ thuật có công nghệ tiên tiến, hiện đại để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm, quản lý cửa khẩu. Vì thế, Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các lực lượng phải nghiên cứu tài liệu, nắm chắc tính năng, tác dụng của từng loại trang bị, hướng dẫn khai thác, sử dụng cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Mặt khác, để duy trì được hệ số kỹ thuật của các loại trang bị này, phải đầu tư công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa cho từng loại riêng biệt để đảm bảo hiệu quả khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng đạt hiệu quả tốt nhất.

Trong thời gian tới, để quản lý, khai thác tốt, sử dụng có hiệu quả VKTBKT, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác kỹ thuật chủ yếu sau:

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác kỹ thuật cho cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy tắc an toàn trong quản lý, khai thác, sử dụng VKTBKT. Phát huy tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan kỹ thuật và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; gắn trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng VKTBKT cho từng tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ chuyên môn kỹ thuật ở tất cả các cấp.

Cùng với đó, VKTBKT trang bị cho các cơ quan, đơn vị phải được nghiên cứu nắm chắc cấu tạo, tính năng kỹ chiến thuật và được huấn luyện sử dụng thành thạo trước khi khai thác, sử dụng; cần tuân thủ đúng quy trình bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định của nhà sản xuất. Đối với các loại trang bị kỹ thuật hiện đại, cần phải được huấn luyện, đào tạo, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng cụ thể, tỉ mỉ và thành thạo trước khi khai thác, sử dụng để đảm bảo phát huy được hết tính năng tác dụng của trang bị. Chú trọng đầu tư xây dựng, củng cố cơ sở kỹ thuật; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống kho tàng, trạm xưởng, các khu kỹ thuật, nhà xe, nhà che của các đơn vị đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chính quy, đặc biệt là hệ thống kho của các đồn Biên phòng.

Ngoài ra, tất cả các loại VKTBKT trước và sau sử dụng phải được kiểm tra chất lượng, phân nhóm sử dụng đúng tính chất, nhiệm vụ, tuân thủ đúng công dụng, đúng quy trình kỹ thuật và các quy tắc an toàn. Sử dụng VKTBKT, phương tiện đi đôi với bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa... theo đúng chế độ quy định. Đồng thời, tích cực nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tiến nâng cấp, hiện đại hóa, làm chủ VKTBKT mới, công nghệ mới; khai thác có hiệu quả các trang bị kỹ thuật, đầu tư các dây chuyền công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng sửa chữa VKTBKT, sản xuất vật tư kỹ thuật trong BĐBP.

Đại tá Vũ Khương, Chủ nhiệm Kỹ thuật BĐBP

Bình luận

ZALO