Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 20/07/2024 12:24 GMT+7

Nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật

Biên phòng - Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới là nhiệm vụ quan trọng của BĐBP, 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ  đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo (viết tắt là Nghị quyết 765) đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Hải Bình, Phó Tham mưu trưởng BĐBP về vấn đề này.

Đại tá Trần Hải Bình.

- Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà BĐBP đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765?

- Qua 10 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 765 đã được cơ quan, đơn vị trong BĐBP quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình thực tiễn. Bám sát quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện theo Nghị quyết 765, Đảng ủy BĐBP đã ban hành Nghị quyết 454-NQ/ĐU, ngày 30/7/2013 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo trong BĐBP (viết tắt là Nghị quyết 454) đánh dấu bước đổi mới vững chắc, toàn diện cả về nội dung và phương pháp huấn luyện; hoàn thiện cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; thực hành huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, trong đó kết hợp chặt chẽ huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Công tác huấn luyện, SSCĐ của BĐBP đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất từ Bộ Tư lệnh BĐBP đến các đơn vị cơ sở; nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện có nhiều đổi mới; nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ về vị trí ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện có chuyển biến rõ nét. Công tác quản lý, điều hành huấn luyện tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Công tác chuẩn bị huấn luyện và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được quan tâm...

Các đơn vị đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung theo tiêu chuẩn xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi; tích cực nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trọng tâm là tổ chức và phương pháp huấn luyện, lấy nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, vững mạnh toàn diện làm mục tiêu để huấn luyện. Tập trung đổi mới các khâu, các bước chuẩn bị, thông qua, phê duyệt bài giảng, bình giảng ở tổ giáo viên, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật vào công tác huấn luyện; nâng cao chất lượng hội thi, hội thao, huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại; đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, sát thực tế chiến đấu; tăng cường kiểm tra, phúc tra, tránh bệnh thành tích trong huấn luyện. Đồng thời, đẩy mạnh nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, gắn huấn luyện với các phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị.

Trong 10 năm qua, công tác huấn luyện, SSCĐ của BĐBP đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động. Toàn lực lượng thống nhất nhận thức chung về công tác huấn luyện, xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên trong thời bình, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP.

Những kết quả, thành tích trên là nhân tố quan trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và xây dựng BĐBP “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”.

- Quá trình thực hiện Nghị quyết 765, BĐBP đã rút ra được những bài học kinh nghiệm nào, thưa đồng chí?

- Để có được những kết quả trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng BĐBP quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ... Để công tác huấn luyện sát với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn của BĐBP, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo, yêu cầu huấn luyện các đối tượng và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 765, Nghị quyết 454.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 765, các đơn vị đã tập trung thực hiện hiệu quả phương châm “Bốn xây, bốn chống” trong huấn luyện với 8 yêu cầu và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện kịp thời, thường xuyên và hiệu quả Nghị quyết 765. 100% cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng nghị quyết chuyên đề, cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế ở đơn vị.

Bên cạnh đó, gắn huấn luyện với xây dựng tiềm lực và thế trận biên phòng, thế trận quốc phòng và thế trận an ninh vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng; gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trường bắn, thao trường huấn luyện; tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ làm chuyển biến chất lượng huấn luyện của các đối tượng.

Hằng năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất Bộ Tổng Tham mưu bổ sung, điều chỉnh nội dung huấn luyện cho từng đối tượng phù hợp với tính chất nhiệm vụ và địa bàn công tác. Qua căn cứ tình hình thực tế để xác định chủ đề huấn luyện và tập trung chỉ đạo như: Năm 2013, xác định chủ đề “Bốn xây, bốn chống” trong huấn luyện; năm 2015 là “Ngày Điều lệnh”; năm 2016 và 2017 là “Huấn luyện, điều lệnh, kỷ cương”; năm 2018 là “Kỷ luật, kỷ cương và an toàn giao thông”; năm 2019 và 2020 là “Kỷ cương, chính quy, chất lượng và SSCĐ”; năm 2021 và 2022 là “Kỷ cương, chất lượng, hiệu quả và an toàn”, đột phá mạnh mẽ, kiên quyết vào các khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Đồn Biên phòng Ea H’leo, BĐBP Đắk Lắk tổ chức huấn luyện khẩu đội cối 60mm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Ảnh: Ngọc Lân

- Theo đồng chí, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP cần thực hiện những giải pháp nào?

- Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; chủ động đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sát với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện công tác của BĐBP. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt. Lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí cơ bản trong đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp; trong đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, bình xét phân loại cán bộ, đảng viên và xét khen thưởng. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập; khen thưởng, xử phạt nghiêm minh, kịp thời.

Cùng với đó, tích cực đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, “Bốn xây, bốn chống”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng tác chiến, đặc điểm của BĐBP, nhất là khả năng ứng phó, xử trí tình huống xảy ra trên biên giới. Lấy kết quả huấn luyện ở đồn Biên phòng là trung tâm, tác chiến trên khu vực biên giới làm nòng cốt; tăng cường tổ chức, tham gia diễn tập, hội thi, hội thao, khắc phục “bệnh thành tích” trong huấn luyện. Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết 765 bảo đảm “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Tăng cường kiểm tra, phúc tra, đánh giá đúng thực chất, kịp thời rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục hạn chế, chú trọng kiểm tra chỉ huy và cơ quan trước, kiểm tra các đơn vị cơ sở sau.

Mặt khác, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, quản lý, chỉ huy, điều hành, thực hành huấn luyện; nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện. Làm tốt công tác bảo đảm huấn luyện về mọi mặt; quan tâm đầu tư kinh phí phục vụ vật chất bảo đảm cho huấn luyện; đẩy mạnh hoạt động thể dục, thể thao trong toàn lực lượng, phát triển phong trào thể thao quần chúng rộng khắp ở các đơn vị; tăng cường rèn luyện thể lực, sự bền bỉ, dẻo dai cho cán bộ, chiến sĩ thích ứng với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa bàn công tác khó khăn; nâng cao khả năng cơ động đường dài và cường độ cao cho bộ đội...

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765, toàn lực lượng BĐBP đã hoàn thành 100% nội dung, thời gian theo kế hoạch huấn luyện; quân số tham gia huấn luyện đạt trên 90%; kết quả kiểm tra, 100% các khoa mục đạt yêu cầu có 75,5% đạt khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 70,3% đạt khá, giỏi...

- Xin cảm ơn đồng chí!

Hoàng Vân (thực hiện)

Bình luận

ZALO