Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 05/06/2023 02:53 GMT+7

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn Quân khu 5

Biên phòng - Ngày 16-12, tại Đà Nẵng, Hội đồng giáo dục QP-AN Quân khu 5 đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác giáo dục QP-AN năm 2016. Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN Quân khu, chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Hội đồng giáo dục QP-AN Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN, Trưởng ban Tổ chức tỉnh, thành ủy, đại biểu Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an, Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy BĐBP 11 tỉnh, thành phố; chỉ huy các đầu mối trực thuộc Quân khu.

Hội nghị đã đánh giá nghiêm túc những mặt làm được, chưa làm được trong công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn Quân khu 5 trong năm 2015, xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2016.

Đó là, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ Luật và các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương về giáo dục QP-AN; xây dựng lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, toàn dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Ngọc Điệp

Bình luận

ZALO