Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 21/06/2024 05:27 GMT+7

Nâng cao chất lượng đấu tranh “tự diễn biến”

Biên phòng - Phải nói ngay rằng, trong đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, vấn đề quan trọng nhất chính là chống “tự diễn biến”. Một khi, “tự diễn biến” không xảy ra thì cho dù, các thế lực thù địch có dùng thủ đoạn tinh vi đến đâu, âm mưu có thâm độc thế nào cũng không thể đạt được mục đích. Chỉ khi nào, có sự “tự diễn biến” và sự diễn biến ấy đến mức độ nhất định mới có thể dẫn đến “tự chuyển hóa”.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An giúp dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Huy Thiên

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là sự suy thoái từ bên trong; là quá trình tự biến đổi về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống theo chiều hướng tiêu cực, xa rời nguyên tắc, quan điểm Mác xít; suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi mức độ “tự diễn biến” diễn ra ở tầm vĩ mô sẽ dẫn đến sự chuyển hóa làm chệch hướng XHCN. Cái khó của “tự diễn biến” là tự diễn biến là một hiện tượng xảy ra trong đời sống chính trị, xã hội, trong mỗi cá nhân nên rất khó phát hiện.

Xét trong góc độ bản chất của sự vật, hiện tượng, trong đời sống chính trị, xã hội, những hiện tượng tiêu cực, những sai lầm trong nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên không mang tính chất “tự diễn biến”. Nó chỉ là khuyết điểm trong quá trình nhận thức, tổ chức thực hiện của một cá nhân nhất định trên cương vị và vị trí được giao.

Tuy nhiên, khi các khuyết điểm, sai lầm trên bị các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, nói xấu chế độ, lôi kéo quần chúng, kích động quần chúng do nhận thức chưa thật đầy đủ, thiếu hiểu biết, ngộ nhận những sai lầm đó do Đảng rồi mất niềm tin, đi theo tư tưởng dưới sự dẫn dắt của các thế lực thù địch. Và khi đó, những vấn đề nảy sinh do những khuyết điểm, sai lầm lại có ý nghĩa của quá trình “tự diễn biến”. Đặc biệt, khi các sai lầm, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên ấy bị pháp luật xử lý, các đối tượng đó đổ lỗi do những hạn chế, sai lầm của chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thì lúc đó, những sai lầm, khuyết điểm do từng cá nhân gây ra lại mang nội dung, tính chất của “tự diễn biến”.

Một vấn đề đặt ra, làm thế nào để có thể ngăn chặn sự “tự diễn biến” trong mỗi cá nhân? Ở đây có hai vấn đề nổi lên. Đó là tổ chức và cá nhân. Luôn đề cao cảnh giác, chủ động và tích cực đấu tranh “tự diễn biến” từ bên trong.

Với tổ chức, cần tăng cường đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đấu tranh không khoan nhượng với mọi biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động. Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm rõ âm mưu, thủ đoạn, nhất là những luận điệu của các thế lực thù địch. Kiên quyết xử lý và xử lý nghiêm mọi sai lầm, khuyết điểm của cá nhân về tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền, bè phái, cục bộ; vi phạm pháp luật; vi phạm đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật, không có vùng cấm.

Sẵn sàng loại bỏ những cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, không còn giữ được phẩm chất, đạo đức, lối sống, thiếu năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ ra khỏi tổ chức. Lấy chất lượng làm trọng, không chạy theo số lượng trong xây dựng đội ngũ cũng như lựa chọn cán bộ. Tiếp thu, lắng nghe, xem xét có lựa chọn ý kiến nhân dân và dư luận xã hội. Tập trung giải quyết và xử lý tốt những vấn đề “nóng”, phức tạp trong đời sống xã hội, không để kéo dài, sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng. Thực thi có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, chống mọi biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Đối với mỗi cá nhân, không ngừng tự rèn luyện, tu dưỡng, bồi dưỡng về lý luận và nhận thức, tự trang bị cho bản thân khả năng “tự miễn dịch” với bất cứ luận điệu, thủ đoạn nào của các thế lực thù địch. Xây dựng cho bản thân có lập trường kiên định, giữ vững bản chất giai cấp. Có niềm tin vào con đường, định hướng mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn, cho dù hiện tại còn gặp những khó khăn, thách thức đến đâu.

Xây dựng, củng cố và không ngừng bồi đắp học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sống đoàn kết, trong sạch, trung thực, chân thành, lành mạnh, gần gũi với nhân dân. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình. Kiên quyết đấu tranh với mọi cám dỗ, xu nịnh, bè phái, cục bộ. Dám làm và dám chịu trách nhiệm trước mọi quyết định. Nói và làm theo nghị quyết, kiên quyết tự loại bỏ “cái tôi”, nói và làm không nhất quán.

Một khi, mỗi tổ chức và cá nhân đã là một “pháo đài” về lập trường tư tưởng; về bản lĩnh chính trị; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đạo đức, lối sống, có nhận thức đầy đủ về lý luận và thực tiễn, thì khi đó, các thế lực thù địch có sử dụng âm mưu, thủ đoạn thế nào cũng không thể tạo được “tự diễn biến” để có thể “tự chuyển hóa”. Đó chính là quá trình “tự miễn dịch” làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trong mọi tình huống.

Phạm Quế Nghi

Bình luận

ZALO