Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 01/04/2023 01:03 GMT+7

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị

Biên phòng - Ngày 14-6, Học viện Biên phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị theo kết luận và quy định tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Thái Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Biên phòng chủ trì hội thảo. Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP dự, phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Đại tá Văn Ngọc Quế phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: Bình Minh

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Thái Sinh cho biết, việc tổ chức hội thảo khoa học về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo kết luận và quy định tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 847 ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; Hướng dẫn số 406 ngày 11/3/2022 của Cục Chính trị BĐBP về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hội thảo cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị tham dự hội thảo đánh giá những mặt làm được và chưa làm được, nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém và bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ các nhà trường trong lực lượng BĐBP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đi thẳng vào những vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng của cơ quan, đơn vị mình; phân tích rõ kết quả, nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể.

Các tham luận trình bày tại hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ một số vấn đề như: quán triệt, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của các đơn vị trong BĐBP; phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; vai trò của cấp ủy, người chủ trì trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; kết quả việc quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của các cấp ủy, tổ chức Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác, sử dụng trang thông tin điện tử bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Văn Ngọc Quế đã thông tin khái quát, hệ thống lại công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các văn kiện đại hội Đảng, các hội nghị Trung ương; khái quát và thông báo những nét mới những điều Đảng viên không được làm theo Quy định số 37/QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương…

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP yêu cầu, sau hội thảo, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục tổ chức quán triệt, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; tiếp tục nghiên cứu, phân tích làm rõ những biểu hiệu suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

`Cẩm Linh

Bình luận

ZALO