Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 30/01/2023 04:06 GMT+7

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP thành phố Hồ Chí Minh

Biên phòng - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/ĐU ngày 7-6-2011 của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về "Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới", công tác kỹ thuật của BĐBP thành phố (TP) Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng ngành kỹ thuật BĐBP vững mạnh, chuyên sâu, tinh gọn, thống nhất và hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng của TP.

Kiểm tra kỹ thuật xe ô tô tại Sở chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ

Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh cho biết: “Ngay sau khi có Nghị quyết số 98 của Đảng ủy BĐBP về “Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới” và Chương trình số 1300 của Bộ Tư lệnh BĐBP thực hiện Nghị quyết số 98; Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP TP đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai cho các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ; xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy các cấp, của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, từ đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường trong tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật. Qua học tập, quán triệt, tạo sự chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng của TP”.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 98, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác kỹ thuật trong tình hình mới, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan kỹ thuật và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác kỹ thuật. Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác đối với BĐBP; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và tiêu chí công tác kỹ thuật ở đồn Biên phòng.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, gắn cuộc vận động với phong trào thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Trong 10 năm qua, BĐBP TP đã tổ chức tiếp nhận đầy đủ các loại vũ khí đạn, công cụ hỗ trợ, trang bị thông tin, cơ yếu, công binh, hóa học, tác chiến điện tử, trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm, công nghệ thông tin theo đúng chủng loại, đủ về số lượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin và việc quản lý xuất nhập cảnh, tuần tra kiểm soát người và phương tiện trên khu vực cửa khẩu cảng biển TP và tuyến Biên phòng biển Cần Giờ. Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) và vật tư kỹ thuật theo đúng quy định, nguyên tắc; thường xuyên làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời vũ khí, trang bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sử dụng; quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, tiết kiệm các nguồn ngân sách kỹ thuật, không để xảy ra thất thoát, tham ô, lãng phí.

Khắc phục khó khăn, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật

Nghị quyết số 98-NQ/ĐU được BĐBP TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện trong điều kiện luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp trên và địa phương; đơn vị được đầu tư kinh phí bảo đảm vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật; xây dựng và củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở kỹ thuật; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên, do địa bàn hoạt động rộng, phân tán; đội ngũ cán bộ kỹ thuật còn thiếu nhiều so với biên chế và trang bị kỹ thuật hiện có, một số đồng chí chưa được đào tạo cơ bản, phù hợp với ngành nghề. Đơn vị chủ yếu hoạt động trên sông, biển, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nước mặn nên trang thiết bị, phương tiện, vũ khí dễ bị ăn mòn, hư hỏng, nhanh xuống cấp đã tác động sâu sắc, trực tiếp đến công tác kỹ thuật của BĐBP TP.

Bên cạnh sự quan tâm, đầu tư của Bộ Tư lệnh BĐBP, BĐBP TP đã chủ động tìm nguồn, tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh đầu tư kinh phí mua mới và đóng mới, sửa chữa các phương tiện, trang bị kỹ thuật phục vụ sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tuần tra kiểm soát xuất, nhập cảnh, với tổng giá trị gần 230 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy tinh thần sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn bộ đơn vị, cán bộ, chiến sĩ ngành kỹ thuật đã sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần tiết kiệm kinh phí và hiệu quả sử dụng cao như: Cải tiến lắp đặt máy ca nô từ máy trong ra máy ngoài thuận lợi trong sử dụng và bảo quản; đóng và lắp đặt 40 hộp đựng súng ngắn trong tủ súng tiểu đội cất giữ được an toàn, đúng quy định; nghiên cứu và tự sơn mới 4 thùng xe ô tô tải, 3 vỏ ca nô sử dụng bền và đẹp; Hải đội 2 thường xuyên làm tốt công tác bảo dưỡng các phương tiện thủy như: Cạo hà, sơn mớn, sơn mặt boong tàu... Bảo đảm kỹ thuật cho các xe ô tô phục vụ công tác vận chuyển hơn 155 tấn hàng hóa đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ với hơn 1.325.000km tuyệt đối an toàn.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; thực hiện các quyết định tổ chức, biên chế của Bộ Tư lệnh BĐBP và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Văn Hà, Chủ nhiệm Kỹ thuật BĐBP TP Hồ Chí Minh cho biết: “Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đến nay, công tác kỹ thuật trong BĐBP TP đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tiến bộ, vững chắc. Nhiều mô hình, sáng kiến được áp dụng đã góp phần nâng cao chất lượng, hệ số an toàn cho phương tiện, VKTBKT. Việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 98 đã góp phần giúp ngành kỹ thuật BĐBP TP bảo đảm đủ số lượng, đúng chủng loại, đồng bộ VKTBKT phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong tuần tra bảo vệ biên giới biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm và cứu hộ, cứu nạn...”.

Có thể khẳng định, từ việc “Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới” đã giúp cho trình độ, khả năng của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong làm chủ khai thác VKTBKT được nâng lên rõ rệt; bảo đảm sửa chữa tại chỗ, kịp thời xử lý tốt các tình huống kỹ thuật phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, tất cả các đơn vị trong BĐBP TP đã làm chủ được quy trình kiểm sửa, bảo quản, sửa chữa các loại VKTBKT trong biên chế; đồng thời, tổ chức huấn luyện khai thác và sử dụng hiệu quả đối với các loại trang bị mới của BĐBP.

Nguyễn Đức Thắng

Bình luận

ZALO