Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 30/09/2023 03:01 GMT+7

Nâng cao chất lượng báo cáo chính trị - yếu tố then chốt quyết định thành công của đại hội

Biên phòng - Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, thông qua các văn kiện chính trị và bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ mới. Thành công của đại hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có việc xây dựng báo cáo chính trị là một trong những yếu tố then chốt quyết định đến thành công của đại hội.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Mạnh Hùng

Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Báo cáo chính trị của đại hội là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của đảng bộ và định hướng phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị”.

Một trong những nội dung hết sức quan trọng của đại hội là thảo luận, thông qua báo cáo chính trị. Đây là văn kiện trung tâm của đại hội, vừa có giá trị tổng kết thực tiễn, bài học kinh nghiệm, vừa xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Quảng Trị đã quyết định thành lập Tiểu ban văn kiện giúp việc cho Đảng ủy BĐBP tỉnh, đồng thời thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị và các văn kiện trình đại hội cấp mình và cấp cơ sở, từ kết cấu, bố cục đến nội dung, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong đảng bộ.

Báo cáo chính trị là văn kiện có tính khái quát cao, đánh giá tổng quan kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của tổ chức Đảng trong cả nhiệm kỳ; đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tiếp theo. Vì thế, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định, xây dựng báo cáo chính trị là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác chuẩn bị đại hội. Báo cáo chính trị phải thể hiện rõ vị trí, vai trò, chức năng lãnh đạo chính trị của tổ chức Đảng, từ đó đã tập trung chỉ đạo Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ BĐBP Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trong quá trình chuẩn bị và xây dựng báo cáo chính trị phải tiến hành công phu, kỹ lưỡng trên cơ sở phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tổng hợp khái quát cao nhất với quan điểm nhìn thẳng và phản ánh đúng sự thật trên tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc.

Đến thời điểm này, đã có 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Quảng Trị đã tiến hành thẩm định 2 lần và giao cho các cơ quan chức năng thẩm định, góp ý nhiều lần báo cáo chính trị của 24/24 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Qua công tác thẩm định cho thấy, nhiều cấp ủy cơ sở đã xây dựng báo cáo chính trị có chất lượng, đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, từ đó xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn cònmột số báo cáo chính trị của các chi bộ, đảng bộ cơ sở chất lượng chưa cao; chưa chỉ rõ nguyên nhân chủ quan của những việc chưa làm được, do vậy, bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo của cả nhiệm kỳ còn chung chung. Phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều cấp ủy còn máy móc, rập khuôn theo kết cấu dạng báo cáo tổng kết, các giải pháp, biện pháp thực hiện chưa cụ thể, thiếu thống nhất. Những hạn chế nêu trên chủ yếu là do cấp ủy cơ sở chưa làm tốt các bước chuẩn bị nội dung; chưa bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, không thành lập tổ văn kiện hoặc phân công cấp ủy viên phụ trách chuẩn bị mà “khoán trắng” cho đồng chí bí thư đảng ủy hoặc một số đồng chí cấp phó, cấp đội biên soạn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp cùng các lực lượng tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Thành phú

Báo cáo chính trị có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đại hội Đảng các cấp, là văn kiện trung tâm của đại hội, là cơ sở, định hướng để xây dựng dự thảo các văn kiện khác, nên quá trình xây dựng báo cáo chính trị là yếu tố cơ bản đóng góp vào sự thành công của đại hội. Cùng với các văn kiện khác của đại hội, báo cáo chính trị sẽ là cơ sở để các cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo niềm tin, động lực để phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà đại hội đã đề ra.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Trị.

Bình luận

ZALO