Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 23/04/2024 12:30 GMT+7

Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Biên phòng - Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị (GDCT), tư tưởng, thời gian qua, bằng những chủ trương, giải pháp hiệu quả, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác GDCT, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy BĐBP Ninh Bình để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Thượng tá Đỗ Vĩnh Thăng và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình tặng quà cho các cháu “Con nuôi đồn Biên phòng” trong chương trình Xuân Biên phòng- Tết thắm tình quân dân năm 2023. Ảnh: Quốc Việt

- Thưa đồng chí, công tác GDCT, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cấp ủy Đảng, người chỉ huy đơn vị. Công tác này được BĐBP Ninh Bình triển khai thực hiện như thế nào và đạt được kết quả gì trong thời gian qua?

- Quán triệt Nghị quyết của Đảng và nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác GDCT, tư tưởng trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, lực lượng BĐBP nói riêng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Bình đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên về công tác GDCT, tư tưởng. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Ninh Bình đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác GDCT, tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện. Quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã kết hợp đồng bộ các biện pháp duy trì chế độ học tập chính trị, thông báo thời sự, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Có thể khẳng định, chất lượng công tác GDCT, tư tưởng của BĐBP tỉnh thời gian qua đạt kết quả rất đáng ghi nhận. Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm chế độ nền nếp sinh hoạt chính trị đầu năm, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chế độ thông báo chính trị tháng, tuần và chế độ đọc báo, nghe đài, xem thời sự, giao ban tuần và chế độ GDCT, phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên. Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cấp uỷ, chi bộ, chỉ huy và các quy định của đơn vị. Duy trì thực hiện nền nếp “Ngày chính trị văn hóa tinh thần” nhằm phát huy dân chủ về kinh tế, chính trị, quân sự; tinh thần đấu tranh phê bình được thực hiện tốt, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp uỷ, chi bộ và trong toàn đơn vị. Qua đó, định hướng cho CBCS nhận thức rõ tình hình thế giới, khu vực và tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh trong nước, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cơ quan, đơn vị và địa bàn.

- Được biết, cùng với công tác GDCT, tư tưởng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP Ninh Bình, lấy đó làm nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đề nghị đồng chí cho biết thêm về nội dung này?

- Do Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên kịp thời đến mọi CBCS, nên CBCS trong BĐBP Ninh Bình đã nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị được giao; nhận thức sâu sắc âm mưu “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc đường lối của Đảng. Trong năm 2022, CBCS luôn an tâm tư tưởng, không có biểu hiện sai trái lệch lạc, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi tổ chức phân công.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kim Sơn, BĐBP Ninh Bình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển của tỉnh. Ảnh: Quốc Việt

Cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã không ngừng đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật cho quân nhân. Quan tâm nắm chắc diễn biến tư tưởng, các dấu hiệu nhận biết hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật; duy trì nghiêm chế độ nền nếp công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; kết hợp chặt giữa giáo dục thuyết phục với kiên quyết xử lý kịp thời, đúng quy định, không có vùng cấm đối với quân nhân vi phạm. Đồng thời, phát huy tốt dân chủ cơ sở, thực hiện tốt sinh hoạt Ngày chính trị, văn hóa tinh thần, hoạt động của đội ngũ chiến sĩ; làm tốt công tác thi đua - khen thưởng, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; xây dựng và thực hiện tốt các mối quan hệ giữa cấp uỷ, chỉ huy với cán bộ, đảng viên và quần chúng; gắn lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên với chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, lập trường tư tưởng cho CBCS.

- Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT, tư tưởng, qua đó góp phần xây dựng cho CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng tâm nào?

- Công tác GDCT, tư tưởng, quản lý bộ đội, việc chấp hành pháp luật, kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh trong năm qua đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc, nhận thức trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật của cấp uỷ, chỉ huy các cấp được nâng lên. Để duy trì công tác GDCT, tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP tỉnh đạt kết quả tốt, trong thời gian tới, cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác giáo dục, quản lý rèn luyện kỷ luật; thường xuyên nắm chắc và thực hiện đồng bộ có hiệu quả các khâu, các bước trong quy trình quản lý tư tưởng bộ đội; chủ động làm tốt công tác định hướng tư tưởng, tăng cường công tác nắm và quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, dự báo tư tưởng chính xác, kịp thời, không để xảy ra bị động, bất ngờ; giải quyết tư tưởng nảy sinh phù hợp với từng đối tượng.

Cùng với đó, cấp uỷ, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật. Thường xuyên nắm chắc kết quả hoàn thành nhiệm vụ, ý thức rèn luyện, tu dưỡng và diễn biến tư tưởng của CBCS; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề mới phát sinh, những biểu hiện bất thường trong công tác, sinh hoạt, không để các vi phạm pháp luật, kỷ luật xảy ra bất ngờ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú ở đơn vị, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; thường xuyên giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật, đồng thời, quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội, những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Quốc Việt (Thực hiện)

Bình luận

ZALO