Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 19/05/2022 11:27 GMT+7

Nắm vững kiến thức pháp luật để chung sức bảo vệ biên giới

Biên phòng - Với vai trò là cơ quan thường trực triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016" tại tỉnh Bình Phước, BĐBP Bình Phước đã phối hợp với các lực lượng, ban, ngành địa phương triển khai có hiệu quả Đề án, giúp người dân nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Phóng viên báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Phương, Chính ủy BĐBP Bình Phước để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

bq3r_7a
 Đại tá Nguyễn Văn Phương. Ảnh: Lê Đồng

PV: Những năm gần đây, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới tỉnh Bình Phước diễn biến phức tạp, trong khi trình độ nhận thức pháp luật của nhân dân khu vực biên giới còn nhiều hạn chế. Với vai trò là cơ quan thường trực triển khai thực hiện Đề án, BĐBP Bình Phước đã triển khai thực hiện như thế nào để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khu vực biên giới?

Đại tá Nguyễn Văn Phương: Để triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn biên giới tỉnh Bình Phước, UBND tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định số 1193/QĐ giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Phước chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Đề án, đồng thời ban hành hệ thống văn bản tổ chức thực hiện và triển khai đến các địa phương, đơn vị một cách kịp thời.

Quá trình triển khai thực hiện Đề án, các thành viên trong Ban Chỉ đạo Đề án và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đã phối hợp chặt chẽ với nhau, thường xuyên trao đổi, thống nhất nội dung, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Ban Chỉ đạo Đề án luôn coi trọng công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời khắc phục những hạn chế của từng địa phương, từng lĩnh vực công tác. Để tổ chức thực hiện thống nhất, đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo Đề án đã tổ chức Hội nghị triển khai và Hội nghị tập huấn thực hiện Đề án cho các cán bộ chủ trì và đại diện Phòng Tư pháp các huyện biên giới biển, lãnh đạo và cán bộ Tư pháp các xã, thị trấn khu vực biên giới, lãnh đạo các cơ quan, sở, ban ngành liên quan.

PV: Thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới trong những năm qua đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực, đồng chí có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này?

Đại tá Nguyễn Văn Phương: Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án, cán bộ, nhân dân khu vực biên giới và cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh xây dựng được ý thức trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc và nâng cao kiến thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nên tình hình an ninh trật tự ở các xã, thị trấn biên giới cơ bản ổn định, đời sống nhân dân khu vực biên giới được nâng cao, quần chúng tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Đặc biệt, trong quá trình làm ăn sản xuất trên biên giới, người dân chấp hành nghiêm quy chế biên giới khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời báo cho BĐBP và lực lượng chức năng biết để ngăn chặn, xử lý ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng. BĐBP Bình Phước đã tiếp nhận và cấp phát 3.286 đĩa VCD, 541 cuốn sách có nội dung liên quan đến pháp luật, 870 văn bản pháp luật, 24.000 tờ rơi, 1.800 cuốn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngoài ra, các đơn vị BĐBP tỉnh đã lồng ghép nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng các tủ sách pháp luật, biên soạn tài liệu tuyên truyền bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

PV: Được biết, việc triển khai, thực hiện Đề án trên địa bàn còn gặp một số khó khăn đồng chí đánh giá như thế nào về những vấn đề này?

Đại tá Nguyễn Văn Phương: Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của BĐBP Bình Phước còn đang gặp một số khó khăn do đặc thù cuộc sống, sinh hoạt, lao động, sản xuất, kinh doanh của cán bộ, nhân dân vùng biên giới. Bên cạnh đó, trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân vùng biên giới còn chưa đồng đều, cá biệt còn một bộ phận người dân do lợi ích vật chất đã cố tình vi phạm pháp luật. Một vài địa phương, đơn vị còn chưa quan tâm đúng mức trong việc đảm bảo kinh phí, nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện Đề án. Đối tượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án là tương đối đặc thù, trong khi lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở nhiều địa bàn biên giới khó khăn còn mỏng, kinh nghiệm hạn chế, công tác nắm tình hình, đặc điểm của các đối tượng tuyên truyền ở một số địa phương còn chưa sát, chưa phù hợp…

d45p_7b
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Phước tuyên truyền pháp luật cho người dân trên khu vực biên giới. Ảnh: Lê Đồng

PV: Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới đạt hiệu quả cao, theo đồng chí, cần phải tập trung vào những nhiệm vụ gì?

Đại tá Nguyễn Văn Phương: Để phát huy tốt những kết quả đã đạt được, các cơ quan, đơn vị, sở, ban ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng nội dung chương trình phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng địa phương, nâng cao kiến thức pháp luật cho các tuyên truyền viên, xác định đúng phương pháp phù hợp với từng loại đối tượng. Định kỳ tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên giữa các đơn vị, sở, ban ngành liên quan để trao đổi kinh nghiệm, trao đổi thông tin, định hướng kịp thời tình hình trên địa bàn.

Bên cạnh đó, phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật để thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia; nghiên cứu lựa chọn hình thức khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật hiệu quả ở các đồn BP và các đơn vị trên tuyến biên giới; duy trì "Ngày pháp luật", xây dựng bổ sung các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật, hướng nghiệp ở các xã biên giới. Một nhiệm vụ hết sức quan trọng là phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản, người có chức sắc vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các làng bản biên giới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lê Đồng (thực hiện)

Bình luận

ZALO