Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 21/02/2024 07:42 GMT+7

Nam Định tăng cường các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Biên phòng - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nam Định đang triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 đề ra, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo của BHXH tỉnh Nam Định cho thấy những kết quả nổi bật trong tỉnh đến cuối tháng 5 năm 2019. Với quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH Nam Định, cùng sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, đến 31-5-2019, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN  là 1.590.957 người. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 1181.508 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 5.547 người; số người tham gia BHTN là 163.492 người; số người tham gia BHYT là 1.585.410 người , đạt độ bao phủ 85,49% dân số toàn tỉnh, đạt 101,9% so với kế hoạch giao. Tổng số thu là 1.565,225 tỷ đồng…  

Tính đến cuối tháng 5-2019, BHXH Nam Định đã giải quyết hưởng các chế độ BHXH là 28.889 người; thẩm định chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 283.682 lượt người; tổng số chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN là 2.648,764 tỷ đồng...

Ngoài ra, các nhiệm vụ khác BHXH tỉnh Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ như phối hợp với Tổ kiểm soát cấp mã số BHXH của tỉnh, tạo lập tài khoản; đào tạo, hướng dẫn cho các thành viên thuộc tổ kiểm soát cấp mã số BHXH tỉnh và huyện thực hiện quy trình quản lý, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT theo Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của BHXH Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện làm việc sáng thứ 7 hàng tuần theo quy định của BHXH Việt Nam…

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, BHXH tỉnh Nam Định xác định ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Chủ động đôn đốc các đơn vị thu nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng thời gian quy định, hạn chế mức thấp nhất số đơn vị nộp chậm, nợ đọng. Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời đúng đối tượng.  Đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về BHXH, BHYT trong đó tập trung về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/1/2012 của Bộ Chính trị về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 với nhiều hình thức đa dạng phong phú; tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đi vào cuộc sống...

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính; công tác giám định BHYT điện tử; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. Phối hợp với Bưu điện trong triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

P.V

Bình luận

ZALO