Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 19/07/2024 04:28 GMT+7

Năm 2020 tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 đến 1,5%

Biên phòng - Đó là mục tiêu đặt ra trong năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

as6x72h5lg-26080_f_k7y88oyj0_15
Đã có 14 huyện hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn. Ảnh: Bích Nguyên

Cụ thể, tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1 đến 1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3 đến 4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai một cách thiết thực, sâu rộng cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, duy trì thành tích đã đạt được về giảm nghèo của Việt Nam.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, các chính sách, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức triển khai tốt, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống người nghèo, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tính bền vững trong công tác giảm nghèo đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ giảm hộ nghèo luôn đạt vượt chỉ tiêu Chính phủ, Quốc hội giao.

Về thực hiện chính sách giảm nghèo, trong năm 2019, các địa phương đã hỗ trợ 100% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho trên 1,3 triệu hộ nghèo; hỗ trợ 70% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 1,2 triệu hộ cận nghèo. Hơn 540.000 học sinh đã nhận được gạo hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016 của Chính phủ và hơn 1.800 tỷ đồng tiền hỗ trợ ăn trưa cho các học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Trong năm 2019, hơn 1,9 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, tạo việc làm cho gần 267 nghìn lao động, trong đó gần 7 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng hơn 1,2 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng hơn 19 nghìn căn nhà ở cho các đối tượng chính sách.

Kết quả thực hiện Chương trình 30a, đến nay đã có 54/292 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và 8 huyện thoát nghèo trong tổng số 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, 14 huyện hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn.

Trong khi đó, năm 2019, Chương trình 135 được triển khai thực hiện trên địa bàn 2.139 xã. Chương trình đã thực hiện đầu tư khoảng trên 5.000 công trình, tập trung đầu tư chủ yếu cho các công trình giao thông, công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, thủy lợi.

Các địa phương cũng đã triển khai thực hiện 1.452 mô hình, gần 1.000 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, số người hưởng lợi là 60.250 người. Đến nay, đã có 125 xã và 1.298 thôn bản đủ điều kiện để hoàn thành Chương trình 135.

73i45fdauv-26080_f_k7y88oz11_96
Trong năm 2019, hơn 1 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế. Ảnh: Bích Nguyên

Ngoài ra, việc thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a, Chương trình 135 cũng có kết quả tốt.

Hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo được triển khai rộng khắp ở nhiều vùng miền trên cả nước, kể cả khu vực biên giới (khu kinh tế Quốc phòng) và ven biển.

Đến nay đã triển khai được gần 200 mô hình, 145 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho trên 18.000 người với tổng kinh phí thực hiện 85.230 triệu đồng.

Đến cuối năm 2019, tỷ lệ nghèo cả nước còn khoảng 4%, giảm khoảng 1,3% so với đầu năm 2019, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm gần 5%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII đề ra.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO