Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 07/03/2021 07:51 GMT+7

Năm 2017: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Biên phòng - Đó sẽ là mục tiêu, chủ đề chỉ đạo xuyên suốt trong điều hành kinh tế-xã hội của năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tháng 12-2016 được diễn ra trong 2 ngày 28, 29-12.

nqh-8421-1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp với các địa phương. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, Chính phủ và các địa phương đã thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém, đồng thời bàn các giải pháp để triển khai nhiệm vụ năm 2017 nhằm chủ động thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Theo đó, năm 2016 đã ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực của Chính phủ nhiệm kỳ mới chỉ đạo, điều hành theo phương châm kiến tạo, hành động quyết liệt; Chính phủ phục vụ người dân và doanh nghiệp; trong sạch, liêm chính… Nhờ nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ trong việc tháo gỡ mọi khó khăn, rào cản, tạo mọi thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh, năm 2016 là năm ghi nhận những kỷ lục về số doanh nghiệp thành lập mới, số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được đăng ký; số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được giải ngân, cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; tăng trưởng GDP đạt gần 6,3%; thu ngân sách tăng; mặt bằng lãi suất giảm; thị trường ngoại tệ, vàng cơ bản ổn định; dự trữ ngoại hối đạt khoảng 41 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay. Cơ cấu lại nền kinh tế đạt kết quả bước đầu.

Trong bối cảnh thương mại thế giới giảm mạnh, nhưng xuất khẩu Việt Nam vẫn tăng khoảng 8%, xuất siêu 2-3 tỷ USD. Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 32,5% GDP. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt mức cao kỷ lục, với vốn thực hiện FDI đạt gần 15,8 tỷ USD (tăng 9% so cùng kỳ) và vốn FDI đăng ký mới (bao gồm cả bổ sung tăng vốn, vốn mua cổ phần) đạt 24,4 tỷ USD (tăng 7%). Năm 2016, lần đầu tiên có hơn 110.000 doanh nghiệp được thành lập mới; thu hút hơn 10 triệu khách du lịch...

Hội nghị đã nghe báo cáo, tập trung thảo luận, đề ra các phương án giải pháp về 7 nội dung, trong đó có Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017, định hướng đến năm 2020; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những kết quả tích cực đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã thực sự tạo ra không khí mới, động lực mới, niềm tin và kỳ vọng mới; có ý nghĩa chiến lược, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng cho thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020... Điều quan trọng là niềm tin xã hội của người dân vào sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đang tăng lên mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, yếu kém cần phải điều chỉnh trong năm 2017. Cụ thể là ngành khai khoáng giảm mạnh, chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm 6,4%, trong đó, lượng dầu thô giảm 12%, kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm 36,7%.

Thủ tướng nhấn mạnh: Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 đã được Quốc hội thông qua và trên tinh thần chủ đề chung của hội nghị là tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, chúng ta hoàn toàn tin tưởng sâu sắc và kỳ vọng rằng, những quyết sách, những vấn đề được quyết định tại hội nghị, trong đó có Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 với các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp tổng thể và toàn diện sẽ được triển khai, cụ thể hóa, đi vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2017.

Bình Minh

Bình luận

ZALO