Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 26/09/2020 09:46 GMT+7

Năm 2017 đặt mục tiêu GDP tăng 6,7%

Biên phòng - Chiều 7-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 với số phiếu tán thành cao, bằng 85,02% tổng số đại biểu đồng ý. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45%...

hsi9_a
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Ảnh: V.H

Theo Nghị quyết mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược; tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất, kinh doanh; tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp bền vững, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; phát triển văn hóa, giáo dục, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Giữ thế chủ động chiến lược, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị quyết nêu rõ, triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ưu tiên nguồn lực cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng huy động các nguồn lực phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công với cách mạng. Phát triển thị trường lao động, tập trung phát triển, nâng cao chất lượng dạy nghề, thực hiện phân luồng đào tạo nghề. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học và gắn với nhu cầu xã hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội. Thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Tập trung giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng, xã hội hóa, phát triển y tế ngoài công lập và hợp tác công tư trong khám chữa bệnh. Tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Quan tâm công tác người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình, trẻ em, thanh thiếu niên, bình đẳng giới, thể dục, thể thao. Hoàn thiện các chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo...

Thực hiện các giải pháp tổng thể phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ưu tiên những vùng bị ảnh hưởng nặng. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai. Tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ và phát triển rừng. Cải thiện chất lượng môi trường, tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là tại các thành phố lớn, khu vực nông thôn, các làng nghề, cụm công nghiệp địa phương và các lưu vực sông, vùng ven biển, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng. Kiên quyết không đầu tư, triển khai các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái.

Viết Hà

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO