Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 25/03/2023 01:40 GMT+7

“Muốn cải tạo xã hội mà đảng viên không tự cải tạo mình, không tự nâng cao mình thì không thể được”

Biên phòng - Đó là lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong “Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khóa I, Trường Nguyễn Ái Quốc”, ngày 7-9-1957.

Đây là thời điểm cách mạng nước ta đang ở thời kỳ mới sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; miền Bắc đang trong giai đoạn khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh, thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa. Tình hình đó đòi hỏi phải xây dựng một đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ và năng lực, đáp ứng được yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng.

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự nhắc nhở đội ngũ đảng viên phải luôn cố gắng vươn lên, không ngừng tự hoàn thiện bản thân, tự nâng cao trình độ. Đây cũng là yêu cầu của Bác, trước khi muốn cải tạo xã hội, tự thân người đảng viên phải tự cải tạo mình, tự học, tự rèn để không ngừng tiến bộ. Lời Bác dạy có tác dụng to lớn trong việc nâng cao nhận thức của người đảng viên, trước hết đối với việc xác định động cơ, thái độ phấn đấu đúng đắn, thường xuyên, liên tục, để không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực. Câu nói của Bác cũng là phương châm hành động, mục tiêu phấn đấu cho mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn, là sự định hướng cho quá trình học tập, tu dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên. Là người lãnh đạo, đảng viên phải xung kích, đi đầu, nêu gương về mọi mặt trong thực hiện nhiệm vụ. Muốn vậy, đảng viên phải không ngừng cải tạo mình, tự học, tự rèn để nâng cao trình độ, khắc phục những hạn chế, yếu kém để hoàn thiện bản thân. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên chịu tác động nhiều chiều của đời sống xã hội, trong đó có những tác động tiêu cực, đòi hỏi người đảng viên phải nâng cao bản lĩnh, trình độ, để không bị chi phối bởi các yếu tố tiêu cực.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên trong quân đội phải thực sự là tấm gương cho bộ đội học tập, noi theo, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn; thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện mình. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tự ý thức được ý nghĩa của việc “tự cải tạo”, “tự nâng cao” như là một nhu cầu tự thân; không tự ti, giấu dốt, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên, lên trước.

B.P

Bình luận

ZALO