Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 09:44 GMT+7

Mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Biên phòng - Ngày 5-10-2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 242/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, trong đó có một số quy định như sau:

- Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

- Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thông tư quy định, từ ngày 1-7-2017, mức trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại Thông tư này được điều chỉnh tăng thêm 7,44% so với mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2017, được thực hiện theo công thức sau: Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2017 = mức trợ cấp hằng tháng từ 6-2017 x 1,0744.

Mức trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng tại khoản 1 và khoản 2, Điều 2, Thông tư này sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.650.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.725.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.800.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.875.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.950.000 đồng/tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2-11-2017 và thay thế Thông tư số 130/2016/TT-BQP ngày 10-9-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

BP

Bình luận

ZALO