Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 16/07/2024 11:27 GMT+7

Mục tiêu tối thượng của Đảng là “vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì nhân dân”

Biên phòng - 93 mùa Xuân đồng hành cùng dân tộc, trong mọi giai đoạn cách mạng, thì nguyên tắc bất di, bất dịch của Đảng là: “Không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Chính vì mục tiêu tối thượng đó, mà suốt gần một thế kỉ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam có sức sống mạnh mẽ trong lòng dân tộc và nhân dân; là chính đảng duy nhất cầm quyền được lịch sử lựa chọn, được nhân dân tin tưởng, trao gửi trọng trách bằng hiến định và được khẳng định bằng năng lực, hiệu quả lãnh đạo.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Tiến Anh

Năm 1930, ngay từ khi ra đời, mục tiêu chăm lo đời sống, hạnh phúc của nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng của sự nghiệp cách mạng mà Đảng hướng đến. Điều này được thể hiện ngay trong các Văn kiện tại Hội nghị thành lập Đảng. Chương trình tóm tắt của Đảng đã khẳng định: “không bao giờ Đảng lại hy sinh quyền lợi của giai cấp công nhân và nông dân cho một giai cấp nào khác”…

15 năm sau, khi lãnh đạo nhân dân lập nên chính quyền cách mạng. Ngay trong những ngày đầu tiên của chính quyền non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu Chính phủ phải thực hiện ngay 4 việc: “Làm cho dân có ăn; làm cho dân có mặc; làm cho dân có chỗ ở; làm cho dân có học hành”. Bởi, theo Hồ Chủ tịch, “Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà người dân được ăn no, mặc ấm”. Người đã nêu bật quan điểm đó trong 4 câu thơ: “Ðảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao/ Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình/ Ðảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no”.

Đàm luận về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Doãn Thị Chín, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh rằng, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội là làm cho nhân dân được sung sướng, được ấm no, hạnh phúc và đây chính là niềm tin vào lý tưởng vì dân một cách cao độ nhất. Điều đó càng được khẳng định tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa nhấn mạnh: “Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ” và “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại! Vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, mục tiêu tối thượng của Đảng chính là đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lên trên hết. Xuyên suốt 93 năm qua, mục tiêu ấy không hề thay đổi. Đây cũng chính là nguyên tắc căn bản của Đảng. Chính vì vậy mà mọi chủ trương, chính sách và hành động của Đảng kể từ khi ra đời cho đến nay đều hướng đến mục tiêu cao nhất là lợi ích của dân tộc và nhân dân.

Bước vào Xuân Quý Mão 2023 - mùa Xuân thứ 93 của Đảng, chúng ta hiểu sâu sắc rằng, Đảng sống trong lòng dân tộc, trong lòng nhân dân, bởi trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng đều khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ để đảm đương sứ mệnh lãnh đạo đất nước và nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách và đạt những kết quả phát triển đầy ấn tượng. Trải qua một năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với nước ta. Những tác động từ yếu tố nội tại cũng như những tác động từ bên ngoài đã ảnh hưởng đến mọi mặt tình hình đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ấn tượng là kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt 8%, cao hơn nhiều so với kế hoạch và là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 732 tỉ USD, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 25 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức 3,15% so với cùng kỳ.

Nhìn lại năm cũ đã qua và hướng về năm mới, tại Hội nghị của Chính phủ với chính quyền các địa phương ngày 3/1/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quán triệt rõ là, cần: “Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”. Cả hệ thống chính trị, bao gồm các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể kiên quyết, kiên trì đổi mới sáng tạo, phối hợp, kết hợp nhịp nhàng, đồng bộ, bài bản hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết kịp thời, đúng đắn, sát hợp và có hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc xã hội. Tranh thủ được sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên, góp ý kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin, báo chí... tạo nên sức mạnh tổng hợp, sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: “Đồng thời, bổ sung thêm bài học mới, cụ thể của năm nay, tạm gọi là bài học thứ 4: Nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo; chủ động, nhạy bén nắm bắt những diễn biến mới của tình hình; kịp thời, quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề; làm việc nào dứt điểm việc đó, không để kéo dài, gây ách tắc, lãng phí nguồn lực; thích ứng linh hoạt với các tình huống mới phát sinh. Chú trọng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời cơ để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững hơn. Kịp thời phát hiện và có chủ trương, biện pháp phù hợp, kiên quyết khắc phục những khó khăn, những việc khó, việc mới”.

Điều đó cho thấy, từ những khó khăn phát sinh của thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trưởng thành và đổi mới, nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo; chủ động, nhạy bén nắm bắt những diễn biến mới của tình hình; kịp thời, quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề đặt ra; thích ứng linh hoạt với các tình huống mới phát sinh. Kịp thời phát hiện và có chủ trương, biện pháp phù hợp kiên quyết khắc phục những khó khăn, những việc khó, việc mới, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của Đảng càng được khẳng định. Chính vì vậy, lịch sử cách mạng Việt Nam cận đại, hiện đại đã chứng tỏ không có một tổ chức chính trị nào có thể thay thế được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẳng định Đảng ta sẽ mãi mãi được nhân dân tin cậy, thừa nhận là người lãnh đạo chân chính, duy nhất của dân tộc Việt Nam, là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phạm Vân Anh

Bình luận

ZALO