Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 25/06/2024 02:45 GMT+7

Mục đích của chúng ta là nâng cao không ngừng đời sống nhân dân...

Biên phòng - Đây là quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Bài nói chuyện tại Hội nghị phổ biến nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3 về kế hoạch Nhà nước năm 1961, đăng trên Báo Nhân Dân, số 2509, ra ngày 31-1-1961; trong bối cảnh đế quốc Mỹ tăng cường cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, âm mưu chia cắt lâu dài nước Việt Nam thành hai miền Nam, Bắc.

Trong bài nói chuyện, Hồ Chí Minh khẳng định mục đích cao nhất xây dựng CNXH ở miền Bắc là: Nâng cao không ngừng đời sống nhân dân, đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà. Người yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên của Đảng phải quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương thành kế hoạch hoạt động cụ thể, làm cho Nghị quyết của Đảng, kế hoạch của Nhà nước thấm sâu vào thực tiễn, tạo ra nhiều thắng lợi.

Lời bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đại biểu dự hội nghị quán triệt, tiếp thu nghiêm túc và nhanh chóng tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa thành kế hoạch hoạt động thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch, thúc đẩy công cuộc xây dựng miền Bắc phát triển lên CNXH, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

Lời nói chuyện của Bác được các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Quân đội lĩnh hội, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai chặt chẽ. Quân đội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch quân sự 5 năm lần thứ hai (1961-1965); tập trung xây dựng lực lượng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chính quy, hiện đại; chủ động xây dựng các binh đoàn chủ lực có khả năng cơ động nhanh, sức chiến đấu mạnh và các binh chủng kỹ thuật...

Với phương hướng xây dựng đúng đắn, quyết tâm cao, tổ chức thực hiện tốt, Quân đội ta đã nâng cao một bước sức mạnh chiến đấu; đồng thời, đã tạo ra những cơ sở thuận lợi cho việc mở rộng lực lượng, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu bảo vệ miền Bắc, đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thấm nhuần sâu sắc lời của Người năm xưa, Đảng, Nhà nước, Quân đội ta đã vận dụng sáng tạo vào quá trình xây dựng CNXH trong tình hình mới; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tập trung thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; toàn quân đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

B.P

Bình luận

ZALO