Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 23/06/2021 01:38 GMT+7

Một “trò hề” của “Diễn biến hòa bình”

Biên phòng - Như “thông lệ”, sắp đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12), các thế lực thù địch, phản động và những kẻ cơ hội, bất mãn chính trị lại mở “chiến dịch” xuyên tạc về lĩnh vực quốc phòng, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội. Chúng lớn tiếng đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội, bất chấp một sự thật là đất nước Việt Nam hiện nay có nền chính trị ổn định, quốc phòng vững mạnh, phục vụ đắc lực chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là nhờ nhân tố có ý nghĩa quyết định: Cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

m4st_7a
Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Q.P

Âm mưu thâm độc

Cách mạng Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đã chứng minh rằng, trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, QĐND Việt Nam luôn thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng chính là lý do tồn tại và phát triển của QĐND Việt Nam, đồng thời là mục tiêu, phương châm hành động của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội từ trước đến giờ.

Vậy mà hiện nay, nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, phản động và những kẻ cơ hội, bất mãn chính trị vẫn rêu rao rằng, trong “thời đại mới”, Quân đội không nên chịu sự lãnh đạo và trung thành với Đảng, bởi như vậy là “lạc hậu”, “phản tiến bộ, phản nhân dân” (!). Thông qua các bài viết đăng trên mạng xã hội, chúng ra sức tuyên truyền, cổ súy cho luận điểm: Quân đội phải trung thành với Tổ quốc, với đất nước, với dân tộc thay vì với Đảng cầm quyền.

Để biện hộ cho “lý luận” Quân đội phải “đứng ngoài chính trị”, các thế lực thù địch, phản động và những kẻ cơ hội, bất mãn chính trị ra sức “chứng minh” rằng, QĐND Việt Nam là Quân đội của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào mà chỉ cần trung thành với lợi ích của quốc gia dân tộc, đề cao khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết” trong mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của mình...

Thoạt nghe, những lập luận này xem ra có vẻ “khách quan”, nhưng thực ra, đây là âm mưu xảo quyệt và tinh vi nhằm lái QĐND Việt Nam theo hướng “phi chính trị hóa”, sâu xa hơn là loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội, xóa nhòa bản chất chính trị - giai cấp của Quân đội, tiến tới làm biến chất QĐND Việt Nam.

Mục tiêu cuối cùng của chúng là làm cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội khủng hoảng nhận thức về lý tưởng và mục tiêu chiến đấu, không còn là công cụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúng cố tình “đánh loãng” một thực tế là ngay ở các nước tư bản chủ nghĩa duy trì thể chế đa đảng, các chính đảng luôn đấu tranh với nhau để nắm chính quyền, nắm Quân đội, thông qua đó lãnh đạo xã hội. Nói cách khác, dù thế nào và ở bất cứ thời điểm nào, Quân đội của các nước tư bản vẫn mang bản chất chính trị, là bộ phận cấu thành của Nhà nước tư bản, là công cụ chủ yếu để bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản.

Cần lên án và tẩy chay những thông tin xuyên tạc

Thời gian gần đây, các trang mạng phản động dựng lên rất nhiều câu chuyện với những thông tin sai lệch, không đúng bản chất sự vật, hiện tượng liên quan đến việc Quân đội làm kinh tế. Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin mập mờ, như “quân đội không nên làm kinh tế” mà cần tập trung vào chức năng “chiến đấu” một cách chuyên nghiệp giống như quân đội của các nước tư bản, chúng cố tình lờ đi cái gốc của Quân đội ta là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Ba chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất tạo nên bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam.

Ở một động thái khác, các thế lực thù địch, phản động và những kẻ cơ hội, bất mãn chính trị ra sức hô hào “luật hóa quân đội để quân đội đứng ngoài chính trị các đảng phái”, “xây dựng quân đội chuyên nghiệp”, “quân đội nhà nghề” theo hướng chỉ có sứ mệnh bảo vệ quốc gia, chống xâm lược. Đây thực sự là một quan điểm hết sức phản động, đi ngược lại với đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ta.

Thực chất, đưa ra những quan điểm này, cái đích mà chúng nhắm tới là xóa nhòa bản chất giai cấp, tính chất chính trị của QĐND Việt Nam, cao hơn nữa là loại bỏ vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội ta. Không khó để nhận thấy, đây là thủ đoạn thâm độc trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng XHCN của nước ta. Bằng những “mũi dùi” đó, chúng tìm mọi cách xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội, hòng làm biến chất QĐND Việt Nam.

Ai cũng biết, QĐND Việt Nam ra đời từ các phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng, được Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, có vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước. Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam đã chứng minh Quân đội ta là lực lượng chính trị trung thành tuyệt đối của Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã cho thấy, QĐND không chỉ là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của Đảng, của Nhà nước, mà còn là của chính nhân dân, chiến đấu cho lý tưởng giải phóng hoàn toàn và triệt để nhân dân lao động, phấn đấu không mệt mỏi cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cũng là vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đây là phẩm chất cơ bản, cốt lõi, gắn bó chặt chẽ với nhau trong bản chất, truyền thống của Quân đội ta, được thể hiện trong mọi công việc cách mạng của Ðảng, trong từng suy nghĩ, việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong QĐND Việt Nam. Mối quan hệ biện chứng thống nhất giữa trung thành với Đảng và trung thành với nhân dân nằm trong bản chất, sức mạnh và là thuộc tính của QĐND Việt Nam.

Vì vậy, trước những “lý luận” phản động về chính trị và phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn của các thế lực thù địch, phản động và những kẻ cơ hội, bất mãn chính trị, người dân Việt Nam cần nâng cao cảnh giác và nhận rõ thực chất âm mưu, thủ đoạn của chúng, không lầm tưởng các quan điểm của chúng là “phù hợp với thời đại”. Mỗi người cũng cần tỉnh táo, chủ động nhận diện, lên án và tẩy chay những thông tin xuyên tạc, không mắc mưu trước những “trò hề” của các thế lực thù địch nhằm bóp méo hình ảnh cao đẹp của Quân đội ta.

Đình Hùng

Bình luận

ZALO