Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 25/09/2022 06:00 GMT+7

Một số vấn đề cần lưu ý về tổ chức đại hội Đảng các cấp trong BĐBP

Biên phòng - Đại hội Đảng các cấp trong BĐBP là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự phát triển không ngừng của lực lượng BĐBP sau 56 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Thành công của đại hội Đảng các cấp trong BĐBP sẽ góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Từ thực tế đại hội trước của các Đảng bộ Đồn BPCK Lý Vạn-BĐBP Cao Bằng, Đồn BPCK Quốc tế Cầu Treo-BĐBP Hà Tĩnh, Đồn BPCK Chi Ma-BĐBP Lạng Sơn, có thể rút ra một số vấn đề như sau: 

15-26-46_a5.jpg
Đại tá Đỗ Danh Vượng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Đồn BPCK Lý Vạn (BĐBP Cao Bằng) nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Viết Hà

Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các đảng bộ đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên; phát huy trách nhiệm của cấp ủy và toàn đảng bộ, đơn vị, chuẩn bị chu đáo văn kiện, làm tốt công tác nhân sự và các mặt công tác chuẩn bị khác; tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, thủ tục, hoàn thành tốt các nội dung theo quy định, đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra. Công tác bầu cử được tiến hành chặt chẽ, các đồng chí cán bộ chủ trì trúng cử cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự đại hội cấp trên với số phiếu tín nhiệm cao.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị đại hội, việc chỉ đạo, đầu tư thời gian, công sức của cấp ủy cho việc chuẩn bị văn kiện, nhất là báo cáo chính trị và việc dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo  báo cáo chính trị của đại hội cấp mình, có nội dung chưa sâu, tính chiến đấu chưa cao, chưa đề xuất được nhiều giải pháp đột phá có tính khả thi trong nhiệm kỳ tới. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy có nơi chưa tốt, nên bầu cấp ủy còn thiếu số lượng; có nơi không cơ cấu đồng chí cấp phó cùng cấp vào cấp ủy. Việc bồi dưỡng nội dung, phương pháp tổ chức bầu cử cho ban kiểm phiếu chưa được chú trọng, nên có nơi còn sai sót, nhầm lẫn…

Để đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 trong BĐBP thực sự có chất lượng và hiệu quả, các cấp ủy đảng cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

1. Đối với công tác chuẩn bị văn kiện của cấp ủy trình đại hội

Cấp ủy, trước hết là bí thư, phó bí thư phải chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, có chất lượng các văn kiện trình đại hội (dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành). Đây là nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá toàn diện sự lãnh đạo của đảng bộ trên cả ba mặt (thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và xây dựng đảng bộ); nhưng cần thể hiện ngắn gọn, súc tích, tập trung vào những vấn đề căn bản, quan trọng, sát với đặc điểm, tình hình của đảng bộ; không chung chung và sao chép theo các báo cáo, văn bản của cấp trên.

Đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ qua cần đối chiếu nghị quyết của đại hội đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ trước, các nghị quyết, chỉ thị và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên để làm rõ những việc đã làm được và chưa làm được. Thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, rút ra được kinh nghiệm lãnh đạo sát với chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, đơn vị.

Đồng thời, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của đảng bộ trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ tới một cách thiết thực, khả thi, khắc phục tình trạng đề ra nhiệm vụ một cách chung chung, dàn trải. Trong đó cần xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp có tính đột phá và khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng mức những ưu điểm, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy và từng cấp ủy viên trên các mặt công tác của đảng bộ và các nhiệm vụ được phân công phụ trách. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi cấp ủy viên về những hạn chế, khuyết điểm; không đùn đẩy hoặc trốn tránh trách nhiệm.

Trên cơ sở đó để phân tích, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm yếu kém và đề ra giải pháp sửa chữa, khắc phục. Tập trung đánh giá kết quả, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Xác định trách nhiệm của cấp ủy và từng cấp ủy viên đối với 03 vấn đề cấp bách trong nghị quyết, nhất là việc khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.

2. Thảo luận các văn kiện tại đại hội

Các cấp ủy cần chỉ đạo chặt chẽ việc bồi dưỡng, hướng dẫn đại biểu (đảng viên) phương pháp tiếp cận nghiên cứu các văn kiện của Trung ương; dự thảo báo cáo chính trị của đảng ủy cấp trên trực tiếp. Việc thảo luận văn kiện Đại hội XII của Đảng phải bám sát nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương, Cục Chính trị và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, những vấn đề mới, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, địa bàn khu vực biên giới và nhiệm vụ của đơn vị mình.

Đối với dự thảo báo cáo chính trị của đảng ủy cấp trên trực tiếp phải gửi trước cho cơ sở và đọc toàn văn dự thảo ở phiên trù bị, có định hướng để các đại biểu (đảng viên) nghiên cứu trước. Nên dành nhiều thời gian để tập trung thảo luận những chủ trương, định hướng lớn, các mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm kỳ tới, nhất là những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến đảng bộ, đơn vị mình.

Đối với báo cáo chính trị cấp ủy cấp mình cần tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân yếu kém, khuyết điểm, trách nhiệm của từng cấp, rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực trong nhiệm kỳ. Tập trung nhiều thời gian để thảo luận phương hướng, mục tiêu và các giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới, coi trọng đề xuất các giải pháp có tính sáng tạo, nhất là biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, tiếp tục thực hiện các khâu đột phá và biện pháp xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Các ý kiến thảo luận phải được chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, thể hiện rõ chính kiến, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình, phê bình, khuyến khích tranh luận thẳng thắn trước những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc những vấn đề mới.

3. Về công tác bầu cử đại hội

Việc bầu cấp ủy khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên là nội dung quan trọng góp phần vào thành công của đại hội. Do vậy, các cấp ủy phải làm tốt công tác nhân sự đại hội; quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực sự dân chủ, khách quan, đúng quy trình. Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng trách nhiệm chính trị cho đại biểu (đảng viên) trong quá trình bầu cử, nhất là những nơi có vướng mắc, bất cập.

Cần nắm vững nguyên tắc, thủ tục, phương pháp, cách tiến hành bầu cử, dự kiến các tình huống và cách xử lý để bầu cử đạt kết quả tốt. Phấn đấu các đồng chí cán bộ chủ trì trúng cử vào cấp ủy, bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và đại biểu đi dự đại hội cấp trên với số phiếu tín nhiệm cao; không để phiếu bầu không hợp lệ, đặc biệt là phiếu trắng; hạn chế thấp nhất phiếu bầu thiếu số lượng; đảm bảo bầu đủ số lượng theo dự kiến.

15-26-42_a3.jpg
Đại hội Đảng bộ Đồn BPCK Lý Vạn (BĐBP Cao Bằng) nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: V.H

Nếu kết quả đề cử, ứng cử ban thường vụ, bí thư, phó bí thư khác với phương án chuẩn bị nhân sự của cấp ủy triệu tập đại hội thì cấp ủy mới phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trước khi tiến hành bầu cử. Phải làm tốt việc bồi dưỡng về nội dung, phương pháp tổ chức bầu cử cho ban kiểm phiếu (nên phân công nhiệm vụ các tổ viên, có người đọc phiếu, người ghi kết quả và người giám sát), bảo đảm kết quả trung thực, chính xác, khoa học; tránh sai sót, nhầm lẫn.

4. Việc điều hành của đoàn chủ tịch

Quá trình điều hành của đoàn chủ tịch phải tuân thủ đúng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, hợp lý cho các thành viên và cung cấp đầy đủ các tài liệu, văn bản liên quan đến nhiệm vụ được phân công. Bám sát chương trình, thời gian, xử lý chính xác, nhanh nhạy, linh hoạt những vấn đề mới phát sinh. Nên bố trí xen kẽ công tác nhân sự, các phần thảo luận trong quá trình thực hiện các nội dung của đại hội. Kịp thời tranh thủ ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên đến dự đại hội và thường xuyên trao đổi thống nhất trong đoàn chủ tịch để gợi ý thảo luận, tạo không khí sôi nổi trong đại hội.

Động viên tinh thần xung phong phát biểu, ưu tiên các ý kiến tranh luận, trao đổi những vấn đề mới, có ý kiến khác nhau. Khi giới thiệu đại biểu phát biểu cần rõ họ tên, chức vụ, đơn vị để đại biểu cấp trên nắm được; bảo đảm các ý kiến thảo luận có sự cân đối giữa các nhiệm vụ, các mặt công tác.

Trước khi kết luận đoàn chủ tịch nên bố trí thời gian để hội ý, thống nhất nội dung kết luận; kết luận cần gọn, rõ, khái quát được các ý kiến phát biểu trong đại hội. Những vấn đề có ý kiến khác nhau phải biểu quyết riêng từng vấn đề trước khi kết luận. Phần điều hành bầu cử phải bám sát quy chế, quy định và nội dung điều hành được chuẩn bị trước.

5. Tăng cường công tác tư tưởng và bảo vệ chính trị nội bộ

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; tham gia đóng góp vào thành công của đại hội Đảng các cấp. Chủ động đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" và âm mưu của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội phản động lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội.

Kiên quyết đấu tranh phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu ý thức, trách nhiệm trong quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với các hoạt động thi đua thường xuyên và đột kích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP", Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm" và "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".
Đại tá Đỗ Danh Vượng
(Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP)

Bình luận

ZALO