Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 30/09/2023 04:41 GMT+7

Một số văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong tháng 6 và chính sách mới tháng 7

Biên phòng - Ngày 1-7, Văn phòng Chính phủ có văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 và chính sách mới trong tháng 7.

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15-6-2016 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số về thể lực, trí lực và tác phong, kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp, cơ cấu hợp lý…

Hoàn thiện thể chế để giải phóng các nguồn lực phát triển đất nước

Ngày 24-6-2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 54/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6-2016.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ khẳng định quyết tâm hành động nhằm thể chế hóa quan điểm về xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động và liêm chính, trong đó trọng tâm là gỡ bỏ các rào cản, hoàn thiện thể chế để giải phóng các nguồn lực phát triển đất nước, kiên quyết loại trừ các quy định pháp luật không rõ ràng, không minh bạch, có biểu hiện lợi ích nhóm, cản trở phát triển, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; bảo đảm thực hiện bằng những hành động quyết liệt trong tổ chức thực thi pháp luật của cả hệ thống hành chính từ trung ương đến địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ngừng kinh doanh quá 6 tháng liên tục mà không thông báo, phạt đến 2 triệu đồng

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư mà Chính phủ ban hành ngày 1-6-2016 quy định hộ kinh doanh ngừng hoạt động kinh doanh quá 6 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng.

Nghị định mới về lao động, tiền lương, tiền thưởng liên quan đến công ty có vốn góp của Nhà nước...

Ngày 13-6, Chính phủ đã ban hành 3 Nghị định mới về lao động, tiền lương, tiền thưởng có liên quan đến công ty có phần vốn góp của Nhà nước.

Cụ thể, Nghị định số 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Chế độ tự chủ tài chính của tổ chức KHCN công lập

Ngày 14-6-2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Nghị định này quy định quyền tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập bao gồm quyền tự chủ về tài chính, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý và sử dụng tài sản.

Tăng 8% lương hưu cho cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15-6-2016 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

Theo đó, điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với một số đối tượng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong giai đoạn từ ngày 1-1-2015 đến trước ngày 1-5-2016.

3 trường hợp được đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài

Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 7-6-2016.

Theo đó, Bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài trong 3 trường hợp: Phục vụ hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội (hoạt động đối ngoại cấp nhà nước); thực hiện chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam có quy mô và ý nghĩa đặc biệt cấp quốc gia, Bộ, ngành, địa phương; thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản bảo vật quốc gia.

Trợ cấp 1 lần cho người có thành tích tham gia kháng chiến

Theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14-6-2016 của Thủ tướng Chính phủ, người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ được trợ cấp một lần.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường nhiệm vụ tài chính-NSNN 2016

Nhằm chủ động ứng phó với việc giảm thu và nhu cầu chi ngân sách nhà nước (NSNN) phát sinh, nhất là do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, đảm bảo điều hành nhiệm vụ thu, chi và giữ vững cân đối NSNN năm 2016 theo dự toán đã được Quốc hội phê duyệt, ngày 3/6/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung tìm kiếm cứu nạn 2 máy bay bị nạn

Trong tháng 6, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1031/CĐ-TTg ngày 14-6-2016 chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn máy bay Su 30-MK2 của Quân chủng Phòng không-Không quân bị nạn trên vùng biển tỉnh Nghệ An ngày 14-6-2016. Tiếp đó, ngày 17-6-2016, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1044/CĐ-TTg chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm cứu nạn máy bay Su30-MK2 và máy bay CASA 212 của Quân chủng Phòng không - Không quân bị tai nạn 16-6-2016.

2 Công điện bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 24-6-2016, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1094/CĐ-TTg về việc đảm bảo an toàn hoạt động bay và Công điện số 1095/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quý III-2016.

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 2-6-2016.

Mục tiêu tập trung tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số, bảo đảm các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục tiểu học; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững các dân tộc thiểu số, đóng góp vào sự tiến bộ, phát triển của đất nước.

Lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,8%/năm

Ngày 6-6-2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1013/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm (0,4%/tháng).

Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thị xã Kỳ Anh được xác định là trung tâm kinh tế tổng hợp phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, trong đó, trọng tâm là Khu kinh tế Vũng Áng với các ngành kinh tế chủ đạo là công nghiệp và dịch vụ cảng biển, kết hợp hài hòa với các ngành kinh tế: Du lịch, dịch vụ, nông - lâm nghiệp tại nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1020/QĐ-TTg ngày 7-6-2016.

Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 7-6-2016 với mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

Phấn đấu đến 2030, Thanh Hóa cơ bản thành tỉnh công nghiệp

Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 8/06/2016.

Mục tiêu của quy hoạch là phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có cơ cấu hợp lý, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chủ yếu đồng bộ, hiện đại.

Giáo dục đời sống gia đình

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 tại Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 8-6-2016 với mục tiêu 80% hộ gia đình trở lên được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình.

Đào tạo nghiệp vụ sở hữu trí tuệ cho khoảng 1 nghìn người

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14-6-2016. Mục tiêu Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ cho khoảng 1000 cá nhân, tập trung vào các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức về pháp luật quốc tế

Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 14-6-2016.

Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học

Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17-6-2016 với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trường học nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho trẻ em, học sinh, sinh viên; gắn giáo dục thể chất, thể thao trường học với giáo dục ý chí, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.

Xây dựng TP Điện Biên Phủ là đô thị hạt nhân

Ngày 22-6-2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1113/QĐ-TTg.

Mục tiêu xây dựng vùng tỉnh Điện Biên phát triển ổn định, bền vững, gắn phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội với bảo đảm Quốc phòng - an ninh và ổn định chính trị.

Thủ tướng quyết định tăng thời gian hỗ trợ ngư dân, diêm dân 4 tỉnh miền Trung

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1138/QĐ-TTg ngày 25-6-2016 sửa đổi bổ sung Điều 1 của Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 9/5/2016 về hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường.

So với Quyết định 772, Quyết định 1138 của Thủ tướng có những điểm mới sau: (i) Tăng thời gian hỗ trợ gạo từ 1,5 tháng lên tối đa 6 tháng; (ii) bổ sung đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình làm nghề muối; và (iii) kéo dài thời gian thu mua, tạm trữ hải sản được hỗ trợ lãi suất thêm 1 tháng.

Quy định chi tiết một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Có hiệu lực từ 1-7-2016, Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14-5-2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về lập đề nghị xây dựng VBQPPL, đánh giá tác động của chính sách; soạn thảo, thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL; thể thức, kỹ thuật trình bày VBQPPL, trừ VBQPPL của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; Công báo và niêm yết VBQPPL; dịch VBQPPL ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; kiểm tra, xử lý VBQPPL; rà soát, hệ thống VBQPPL; bảo đảm nguồn lực xây dựng, ban hành VBQPPL.

Điều kiện hành nghề thú y

Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thú y có hiệu lực từ 1-7-2016. Theo đó, tổ chức, cá nhân hành nghề thú y phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 108 của Luật thú y và phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn.

Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Theo Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc có hiệu lực từ 1/7/2016, mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tối đa bằng 30% mức giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

7 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn

Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn có hiệu lực từ 1-7-2016. Theo đó, có 7 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn gồm: 1- Sân bay; 2- Hồ chứa thủy điện có cửa van điều tiết lũ và hồ chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ 3.000.000 m3 trở lên; hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông; 3- Cảng biển loại I và loại II; 4- Cầu qua vùng cửa sông ven biển, eo biển, vịnh hoặc các đảo vùng nội thủy có khẩu độ thông thuyền từ 500 m trở lên; 5- Tháp thu phát sóng phát thanh, truyền hình có kết hợp khai thác tham quan, kinh doanh phục vụ khách trên tháp; 6- Cáp treo phục vụ hoạt động tham quan, du lịch; 7- Vườn quốc gia.

Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc

Theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ 1-7-2016, người sử dụng lao động phải thường xuyên theo dõi, giám sát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; phải có người hoặc bộ phận được phân công chịu trách nhiệm về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc.

Cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Có hiệu lực từ 1-7-2016, Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Hỗ trợ huấn luyện người lao động

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động có hiệu lực từ 1-7-2016. Trong đó, Nghị định quy định hỗ trợ huấn luyện người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế của khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhưng không quá 50% mức lương cơ sở/người/khóa huấn luyện theo quy định của Chính phủ tại thời điểm huấn luyện.

Mức lương cơ sở đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang

Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ 15-7-2016. Theo đó, từ ngày 1-5-2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.

Cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND cấp tỉnh

Theo Nghị định 48/2016/NĐ-CP ngày 27-5-2016 quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng HĐND cấp tỉnh) có hiệu lực từ 15-7-2016, cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND cấp tỉnh gồm 2 phòng: Phòng Tổng hợp và Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT phạt đến 80 triệu đồng

Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 1-6-2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư có hiệu lực 15-7-2016. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Mức phạt tiền cao nhất đối với tổ chức là 80 triệu đồng. Cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

B.P

Bình luận

ZALO