Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 09:07 GMT+7

Một số kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cần biết

Biên phòng - Thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở", giai đoạn 2021-2027 (viết tắt là Đề án 1371) của Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 đã chỉ đạo biên soạn tập tài liệu “Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân”, được phát hành trong tháng 7/2023.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Thanh Hải (BĐBP Bình Thuận) phối hợp Đoàn phường Thanh Hải (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) tổ chức buổi sinh hoạt hè, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và phòng, chống tác hại của ma túy cho học sinh Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh (thành phố Phan Thiết). Ảnh: Trung Thành

Nội dung tài liệu bao gồm 16 chuyên đề giới thiệu về các kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, được trình bày cụ thể, logic và khoa học.

Các chuyên đề gồm:

1. Vai trò, ý nghĩa và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

2. Kỹ năng xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật;

3. Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp;

4. Kỹ năng biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật;

5. Kỹ năng tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật;

6. Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật;

7. Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

8. Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật;

9. Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật qua hệ thống truyền thanh nội bộ trong các đơn vị quân đội;

10. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật;

11. Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở;

12. Phương pháp tổ chức tập huấn tích cực (trao đổi hai chiều, lấy người học làm trung tâm…);

13. Kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

14. Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật qua một số phương tiện thông tin đại chúng;

15. Kỹ năng tham gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

16. Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng biên giới và biển, đảo.

Đây là tài liệu có giá trị sử dụng thiết thực, bổ ích cho cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, báo cáo viên pháp luật trong toàn quân. Tài liệu do Nhà xuất bản Lao động phát hành, hiện đã cấp phát trong toàn quân; các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Phạm Việt Nga

Bình luận

ZALO